Никола Тесла – Сигнал према Марсу у нади да има живота на тој Планети


Овај Теслин чланак: „Сигнал према Марсу у нади да има живота на тој Планети“ објављен је у америчкiим новинама „New York Herald“ 12. октобра 1919. године. Тај чланак је преведен и објављен у књизи: „Никола Тесла – чланци“ коју је издао Завод за уџбенике и наставна средства из Београда, 2006. године, 478 – 482. Из те књиге овај текст је скенирао и приредио Владимир Караџић из Црне Горе.

Никола Тесла – Сигнал према Марсу у нади да има живота на тој Планети

Скини чланак»

%d bloggers like this: