Уставни суд Србије по уставу има право да самостално процењује уставност бриселског споразума – али он то не ради!


Да, тачно је све што пише у наслову, Уставни суд Србије по истом том Уставу има надлежност да самостално и независно покрене оцену уставниост било ког документа и акта који се доноси у државним телима и органима власти, а све ради законитости и заштите највишег правног поретка и закона Србије. Зато проверимо све шта по тим питањима пише у самом Уставу Србије који је постављен на сајту владе Републике Србије:

Устав Србије:
http://www.srbija.gov.rs/

Део који се односи на Уставни суд…

VI УСТАВНИ СУД
http://www.srbija.gov.rs/id=106

VI УСТАВНИ СУД

ПОЛОЖАЈ
Члан 166.

„Уставни суд је самосталан и независан државни орган који штити уставност и законитост и људска и мањинска права и слободе.
Одлуке Уставног суда су коначне, извршне и општеобавезујуће“.

Дакле, овде јасно пише да је Уставни суд самосталан и независтан, и коме је дужност да штити уставност и законитост правног система Србије. Идемо даље, погледајмо које су надлежности Уставног суда:

НАДЛЕЖНОСТ

Члан 167.

„Уставни суд одлучује о:

1. сагласности закона и других општих аката са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима,
2. сагласности потврђених међународних уговора са Уставом,
3. сагласности других општих аката са законом,
4. сагласности статута и општих аката аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе са Уставом и законом,
5. сагласности општих аката организација којима су поверена јавна овлашћења, политичких странака, синдиката, удружења грађана и колективних уговора са Уставом и законом“.

Из овог дела текста види се да је Уставни суд надлежан да покреће процес уставности бриселског споразума, који када се ратификује биће међународни уговор који је обавезујући за Србију, али пре него што постане међународни уговор, то је правни акт и документ који претендује да буде међународни уговор, зато се пре него што он постане међународни уговор, треба покренути поступак да ли је тај правни акт и документ у сагласности са Уставом Србије, ради заштите уставног поретка Србије, пре него што такав државни правни акт постане ОБАВЕЗУЈУЋИ УГОВОР за Србију! Јер, ако је штетан по интересе државе Србије, а ратификује се, то би значило да власт (издајничка) у Србији ради директно против сопствене земље, али видимо да Уставни суд има ингеренције, надлежност и овлашћења да то спречи.

Идемо даље…

ОЦЕНА УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ

Члан 168.

„Поступак за оцену уставности и законитости могу да покрену државни органи, органи територијалне аутономије или локалне самоуправе, као и најмање 25 народних посланика. Поступак може покренути и сам Уставни суд.
Свако правно или физичко лице има право на иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости.
Закон или други општи акт који није сагласан Уставу или закону престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног суда у службеном гласилу.
Уставни суд може, до доношења коначне одлуке и под условима одређеним законом, обуставити извршење појединачног акта или радње предузете на основу закона или другог општег акта чију уставност или законитост оцењује.
Уставни суд може оценити сагласност закона и других општих аката са Уставом, општих аката са законом и по престанку њиховог важења, ако је поступак оцене уставности покренут најкасније у року од шест месеци од престанка њиховог важења“.

Овде видимо да Уставни суд може самостално да покрене оцену уставности неког документа, да ли је сагласан или не са Уставом Србије:

Поступак може покренути и сам Уставни суд

Дакле, као најодговорније правно тело за заштиту уставности и законитости Устава као највишег правног поретка Србије, Уставни суд може самостално да покрене поступак оцене уставности било ког правног акта или документа којег донесу надлежни државни органи, не мора да чека да то покрену други овлашћени субјекти попут: физичких лица, државних органа или посланика у Скупштини.

И сад долази оно најважније, свако ко је читао Устав и овај део који се односи на надлежност Уставног суда и његове самосталности у раду, а упознат је са садржајем не само биселског споразума, већ и платформе за преговоре о КиМ и резолуције Народне Скупштине о КиМ на чему се правно и ослања бриселски споразум, зна да се свим овим правним актима и документима најдрастичније крши Устав Србије! Дакле, не само бриселским споразумом, већ и платформом о КиМ и Резолуцијом о КиМ!

Али Уставни суд уопште не реагује у циљу заштите правног и уставног поретка Србије, мада је по Уставу дужан и надлежан то да ради, да будно прати која се правна акта и документи доносе у државним органима, па кад примети да је неки документ у супротности са Уставом, да га поништи пре него тај документ постане међународно правни уговор и документ који обавезује Србију, а директно је на њену штету! Из доњих текстова, можете јасно да сагледате да и текст платформе са Космет, Резолуција о КиМ и бриселски споразум најдрастичније крше Устав Србије, па и по признању оних који су започели да га крше и тако измештају Космет, миц по миц, у правни систем самозваног Косава, а ван правног система Србије!

Атлантис Ултра: Александар Павић о издајничкој резолуцији поводом КиМ 13.01.2013.
http://wp.me/p3KWp-5Y9

Бранко Павловић – правник: Бриселским споразумом признаје се независност Косову!
http://bit.ly/122T8m2

Јелена Триван на седници Скупштине Србије о КиМ од 13.01.2013. рекла да и платформа и резолуција о КиМ крши Устав Србије
http://wp.me/p3KWp-6cH

Ђилас обелоданио: Бриселским споразумом је де факто призната независност Косова и Метохије!
http://wp.me/p3KWp-6c2

Борко Стефановић: Бриселским споразумом је де факто призната независност Космета
http://wp.me/p3KWp-6d2

Како се крши Устав
Prikaz-Ustava

Погледајмо сад изјаву Вучића.
Извор: http://www.vesti-online.com/

Вучић: Поштоваћу одлуку Уставног суда

„- Прво су говорили о референдуму, онда су се изненадили када сам то прихватио, па се повукли јер су схватили да не могу да добију. Сад кажу да хоће мишљење Уставног суда да би добили на времену. Ако тај суд буде решио онако како они не желе, рећи ће да више није важан ни Уставни суд и да хоће изборе, а ја ни ту нећу устукнути.

Ипак, како је рекао, уколико Уставни суд бриселски споразум оцени као противуставан, он ће ту одлуку поштовати.

– Ми ћемо поштовати сваку одлуку суда, али и том случају сви морамо из Владе да изађемо, јер би то значило да смо се понашали противуставно – сматра Вучић“.

Вучић, Дачић и Томислав Николић врло добро знају да сва ова 3 поменута правна акта најдрастичније крше Устав Србије, будући да су у прошлогодишњој предизборној кампањи обећавали и заклињали се бирачима да неће потписивати бриселске споразуме које је претходно потписао Борко Стефановић. Добили су изборе на основу тих обећања, са својим странкама направили коалицију, и одмах прекршили обећања србском народу дата у предизборној кампањи!

То је злочин и зоупотреба политичких функција ради изборне користи!

Ови тзв. „народњаци“ отишли су и даље у издају Ким-а и Србије од ДС-а, јер су потписали претходне Боркове парафиране договоре са Бриселом, за које је сам Борко у скупштини говорио да су правно необавезујући, и да ако им се не свиђају, нова влас не мора да их потпише. Дакле, напредњаци и СПС су знали шта раде, свесно су прекршили обећања народу да неће потписивати бриселске претходне договоре, знају они шта раде и свесни су да крше Устав!

Самим тим су изгубили легитимитет да буду власт!!

Па погледајте шта прича Дачић, и биће вам јасно да је на сцени издаја и организовани злочин кршења устава Србије, уставни и државни пуч!

Дачић о Космету

Свега овога свестан је и Вучић, али је свестан да домаће издајничко зло има моћ (подржавано од запада), за сада, да су Србију и Србски народ ставили у концентрациони логор и потпуном медијском блокадом, и да ће своју власт штитити својом репресивном полицијом и војкском!! Због свега овога, Вучић се и не либи да дрско напада косметске Србе поводом референдума и Устава, јер шта има да се одлучује референдумом о бриселском споразуму када је он противуставни акт, који најдрастичније крши Устав Србије, тако да би србски народ на референдуму само правно легализовао кршење Устава! И, сад се Вучић наводно пита шта ће урадити Косметски Срби, ако Уставни суд донесе одлуку „који они не желе“, да и њу наводно неће поштовати, већ ће тражити изборе.

Ово што прича Вучић је увреда за разум, за морал, за поштење и поштовање законитисти, будући да и он и сви који су читали Устав Србије, платформу о КиМ, резолуцијо У КиМ и бриселски споразум, знају да сва ова 3 акта крше најгрубље Устав Србије и измештају Космет у правни сустем лажне Републике Косово!
Зна Вучић да би се пристанком косметских Срба на референдум легализовао од Срба и осталих грађана Србије њихово властодржачко кршење Устава!

Исто тако Вучић врло добро зна, да нико није луд да тражи од уставног суда да процени уставност бриселског споразума, ако претходно није увидео да га тај споразум крши, нису косметски Срби и сви Срби у Србији луди да раде против себе!

Међутим, овде Вучић шаље једну другу поруку, да је врло могуће да уставни суд не донесе једино могућу ИСПРАВНУ одлуку на основу садржаја бриселског документа, да он крши устав Србије, већ да донесе супротну одлуку, јер издајничка власт (претходна и садашња) и контролише судије уставног суда, будући да се уставни суд није ни оглашавао када се кршио Устав и раније у много случајева, а за пример кршења Устава приликом доношења Резолуције о КиМ имамо и признање Јелене триван из Дс-а!

Како ови најгори криминалци, од којих све почиње, оперишу и раде, најбоље је објаснио адвокат и правник Бранко Павловић, човек који врло добро познаје Устав и све важне законе, али и методологију рада политичких и државних криминалаца из претходне и садашње вкласти!

Када је причао о ДС-у као организованој криминалној групи, објаснио је да они паметно раде да би заштитили себе од судских процеса и кад изгубе власт, не само кад владају, а то је да кад су раније дошли на власт, у судским и тужилачким органима поставили своје људе, затим и у полицији, па и кад оду са власти и неки тобожњи будући „праведници“ судски покрену њихову кривичну одговорност и гоњење, њихови кардови ће умети да то вешто затуре, а народ ће у међувремену „забљацвљати“ измишљеним аферама и скандалима. Чињиница је како наводи Павловић, да од када су СНС и СПС формирали коалицону власт, нису променили те главне кадрове који су жути поставили у полицији, судству и тужилаштву, а народ „забављају“ хапшењем Мишковића, као „одлучно се супротстављају корупцији и кримиалу“, а по ономе како је срочена оптужница и чиме се терети Мишковић, он нити може да одговара по тренутно важећим законима, већ неке друге државне истанце које су му омогућивале да ради то што ради!

Народе!
Морамо се супротставити издајницима, лажовима
и онима који злочиначки крше Устав Србије!!
Или ћемо потпуно бити уништени, Србија распарчана..
Не дозволимо то!!!

Борко Стефановић: Бриселским споразумом је де факто призната независност Космета


Ово је снимак једног дела другог дневника телевизије Републике Српске у коме се говори о потписаном бриселском споразуму 19.04.2013. око ситуације на КиМ. Прво је прочитано Дачићево писмо Ештоновој, да је све учињено по договору, односно да је влада Србије дала сагласност на парафирани споразум, а на крају прилога Борко говори следеће:

Борко Стефановић: Бриселским споразумом је де факто призната независност Космета

Линк ка видео прилог на: http://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути путем овог сајта.

Борко Стефановић:

„Понављамо наш захтев да у овако једно тешкој ситуацији по државу Србију и њене грађане, власт треба да каже истину, и треба да објасни грађанима шта ово у ствари значи. И де факто, ово јесте признање независности Космета.“

Пре овог Борковог исказа и његов шеф из ДС-а Ђилас је то исто рекао, то можете погледати овде: http://wp.me/p3KWp-6c2
rtrts-borko-nezavisnost[(001260)14-26-07]

Наравно, 90% издаје Космета урадио је и припремио ДС док је био на власти, али сада пошто је намештено да потпис на издају ставе тзв. „народњаци“ и „националисти“ који су се у прошлогодишњој предизборној кампањи заклињали бирачима и обећавали им да неће потписати ништа што је штетно по националне интересе српског народа, овим изјавама их напушују и у медијском рату им узвраћају ударце, јер су се криво заклели грађанима лажним обећањима! Брига је ДС за истину, а понајмање за народ и Србију коју су скоро тотално уништили, опљачкали и довели у најгору беду!

06.04.2013.- Народ! Да Косово и Метохија! НЕ Европска Унија!


Да Косову и Метохији…!
Да Србији…!!
Не! Не!! Не Европској Унији…!!!

Линк ка видео прилогу на: https://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути пратећи ово упутство.

Снимак са јучерашњег протеста против издаје Космета снимљен је преко мобилног телефона и није баш најквалитетнији. Све у свему, све је јасно, и србском народу и издајицама на власти. Издајице су пред завршним чином потписивања и овере издаје, и сад су наводно у „тешкој дилеми“ између „две тешке одлуке“, од којих „ни једна није добра за Србски народ“. Међутим, ни код просечно интелигентних, спин не може да прође, и ту њихову „тешку дилему“ треба описати правим речима. Наиме, те 2 „тешке одлуке“ су следеће, прва – „или да потпишу и овере издају Србије и тиме крунишу своју издају“ и друга: да из било ког разлога, не патриотског свакако, већ неког ситношићарског, овог или оног разлога, за Србију и Србски народ донесу суштински добру и спасоносну одлуку, да не потпишу бриселски споразум…!
protest

Ако овере издају, биће тешко и народу и њима, дугорочно гледано више њима него народу, јер им се може привиђати „да су заштићени ко бели медведи“. Србски народ ће некако наћи пут да се ко феникс издигне из блата понижења: економске, војне, државне и националне издаје, да стане на своје ноге и крене ка путу обнове, препорода и свеопштег бољитка. Ако, ако овере издајуи, тако ће ићи историјски ток, јер то је наша Космичка матрица приликом велеиздаја.

Ако им још није јасно, издајничким властодржцима треба појаснити, да су за њихове западне менторе само „роба за једнократну употребу“, примере за то имају из ближе и даље прошлости у неким својим другим „колегама“, из других земаља. Тренутно, можда им изгледа да су заштићени ко бели медеведи, али то је само тренутно, јер њиховим менторима тако ТРЕНУТНО одговара. Оног момента, када ЕУ почне неповратно да тоне и распадне се, кад моћ САД-а почне значајно да се урушава, а ти процесу су већ у току… пустиће их низ воду, ментори ће се бавити другим проблемима, а не Србијом, јер биће их све више и више, све више и више…

Тада ће Правда као категорија вечности доћи да наплати своје, јер све има своје време, историјско време, Правда само стрпљиво чека, јер је Вечна.

Ако су довољно свесни овога, властодршци неће оверити издају, и то ће бити стратешки добро за Србе и Србију, пошто је јасно да ће накнадне тешкоће бити само пролазне и краткотрајне, јер излаз постоји, он је и врапцима јасан, то је стратешко партнерство и савезништво из обостраних интереса, братске Русије и Србије, будући да је понуда за помоћ Русије Србима већ унапред понуђена, крајем прошле године…!

Историјска понуда Путина Србији да поврати суверенитет и економску снагу – смеју ли Николић и Дачић то да прихвате?
http://wp.me/p3KWp-5Oo

Да Косову и Метохији…!
Да Србији…!!
Не! Не!! Не Европској Унији…!!!

Протестни марш „Никад Граница“: Косово и Метохија је Србија…!


Суштину неког битног догађаја у једном краћем историјском интервалу, у земљи Србији коју воде политичари-шибицари, исказују потпуно супротна и опречна мишљења једних те истих „озбиљних политичара“ око тог битног догађаја. То се најбоље види када проће неки краћи период после тог догађаја и када се укрсте ти драстично опречни ставови. Тај битни догађај, односно најбитнији за Србе је судбина Косова и Метохије у контексту незаконитог шиптарског отцепљења.

nikadgranica

И поред обавештајне медијске блокаде, на минус 10 степени испод нуле, србски народ је са око 5-6 хиљада душа у тросатном протестном маршу 10-ог децембра 2012. под називом: „Никад граница – Косово је Србија!“ демонстративно прошетао улицама Београда да искаже своју вољу, да је против фактичког признавања независности Косова у које га без питања уводи нова власт успостављањем државних граница са Косметом, на већ постојећим по уставу Србије административним прелазима.

Протестни марш НИКАД ГРАНИЦА!

Линк ка видео прилогу на: https://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути пратећи ово упутство.

Колико јуче, док су били у „опозицији“, сами представници те нове власти говорили су да се никад неће смирити док се не поврати нелегално отцепљено Косово, осуђивали су издајничку политику Тадићевог режима говорећи да је њихов споразум о граничним прелазима између Београда и Приштине управо то, што у правној бити тај споразум и значи, споразум о границама између две суседне држава и тако фактичко признавање независности отцепљеног Косова, од стране државе Србије. Сада, када су се докопали власти, ти исти „борци“ за повратак Космета у оквиру Србије говоре нешто потпуно супротно, сада на сцени ступа та фамозна „реалност“ па тако споразум између Београда и Пиштине за њих више није споразум о државним границама, како су некада категорички тврдили, већ споразум о „административним прелазима“.

Једина реалност које је народ горко свестан, која је актуелна, која има историјски континуитет је та, да је на сцени најгора издаја комплетне политичке структуре у Србији, посебно „патриота“ и „опозиционара“, „критичара“ „издајника Тадића“, који својим делима говоре да су и гори од њега, јер где је он у издаји стао, они настављају!

У доњим прилозима који су претходили овом величанственом маршу србског народа, чућете праву истину, да је фактички од нове владе извршен један вид класичног државног удара, јер они садржајно и формално драматично крше важећи Уставу Србије по коме је КиМ неотуђива територија Србије! Формално правно га крше, јер као влада Србије немају уставна овлашћења да одлучују о судбини КиМ-а, будући да о томе удлучује Скупштина Србије по утврђеној платформи за Косово и Метохију, а сви знамо да та платформа још није званично усвојена у Скупштини, нити народ зна садржај те платформе.

Никад граница – испред председништва

Линк ка видео прилогу на: https://www.youtube.com/

Отаџбина

Линк ка видео прилогу на: https://www.youtube.com/

Дакле, на сцени је присутно безобзирно кршење Устава Србије од стране нове власти и тешка издаја србских националних интереса!

Раније, док нису били на власт, имали су избора, имали су алтернативу, међутим сада када су дошли на власт „народњаци“ нам говоре да фактички „немамо избора“, јер морамо као „озбиљна држава“ да преузмемо „обавезе“ (издају) претходне власти, ако хоћемо да нас међународна заједница „третира озбиљно“. Док су били опозиција, нашим „народњацима“ пуна уста су била да избора увек има у односу на „једину алтернативу“ уласка у ЕУ, а то је савез са братском Русијом и пријатељски настројеном Кином, групом БРИК. Русија је „народњацима“ кад су дошли на власт понудила тај избор, веома конкретан:

Историјска понуда Путина Србији да поврати суверенитет и економску снагу – смеју ли Николић и Дачић то да прихвате?
http://wp.me/p3KWp-5Oo

Али то се од стране „народњака“ не обелодањује и не дебатује на великим контролисаним медијима, не мењају Тадићев издајнички курс, а имају сајајну прилику да потпуно уз помоћ Русије препороде и ојачају Србију! Како економски, тако и војно, будући да нам Руси нуде најновије авионе типа „Миг“ против-авионске ракетне системе „С-400“ и тек тада би србска дипломатија била уважавана од стране суседа и тзв. „међународне заједнице“. Не, ово није „позив на рат“, нити „повратак 90-им годинама“ како антисрбски елементи то воле да приказују, наши врли „европејци“ који су када су дошли на власт потпуно разоружали Србију, док се истовремено шиптари са србског Космета, и околне регионалне државе, константно наоружавају и спремају на рат.

Тако усамљена, разоружана и економски упропашћена Србију од стране „петооктобараца“ не може имати никакву дипломатску моћ да би бранила своје интересе на ненасилан дипломатски начин. Само економски и војно јака Србија, уз помоћ братске Русије, пријатеља из Кине… може дипломатским путем бранити интересе Србије и србског народа, и бити спремна, ако је то потребно, и војном силом да то одбрани!

Србска жандармерија је на Јарињу – видео прилози 05.12.2012.


Жандармерија на Јарињу 05.12.2012.

Линк ка видео прилогу на: http://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути следећи ово упутство.

 Посланици ДСС-а на Јарињу и обраћање Н.Поповића

Линк ка видео прилогу на: http://www.youtube.com/

Долазак и изјава потпредседника СРС-а – Јариње 05.12.2012

Линк ка видео прилогу на: http://www.youtube.com/

Игор Војиновић: Србија нестаје, гасимо се ко свијећа, нестајемо…


Извор: Васењљенска

*************

01. 11. 2012 21:30 | Игор Војиновић / Н. П. Отаџбина

Почетком ХХ вијека постојале су двије србске краљевине Србија и Црна Гора. Почетком ХХI имамо антисрбске републике Србијицу и Монтенегро. Крајина је 1995. у геноцидној агресији Хрвата и НАТО пакта окупирана , а милион Срба протјерано. Босна и Херцеговина су под патронатом ЕУ, а од Вардарске Македоније је створена БЈРМ НАТО творевина. Војводина је под влашћу ЕУ аутономаша док у Рашкој области се шире Муџахедини, а Косово… Косово равно притисла тама, тмина и мук над Метохијом. Света србска земља се постепено предаје Шиптарима и НАТО пакту преко ЕУ. Србија и србство исчезавају нам пред очима. Гасимо се ко свијећа. Нестајемо.

Игор Војиновић: Србија нестаје, гасимо се ко свијећа, нестајемо…

Лазарев завјет, мит Обилића, Косовска легенда не обитавају више на Косову и Метохији. Грачаница сва у мраку, Високи Дечани спуштени ниско на ниво папе, а Бањска …Свети Архангели, Богородица Љевишка… узурпирани од паписта и спремни, о Боже, спремни за ,,Косовску цркву,,!

Србске институције се на Косову лагано гасе, а шиптарске заживљавају уз помоћ издајничке власти у Београду и шиптарских срба на терену. Слобо, Ђинђић, Човић, Богдановић, Тадић, Дачић, Николић, Јулин и крај! Сви они су се мање више потрудили да Србија и Срби на КиМ нестану. Резултати су све видљивији. Видљиви за оне који желе да виде.

ЕУ власт из Београда нас убјеђује да припремају платформу и како неће кршити устав, а устав крше од првог дана. Убјеђивали су овај изгубљени народ да се не зна шта је Борко Стефановић договорио и потписао иако су то разни медији више пута објавили, а Срби на КиМ и потписали петицију за поништење тих издајничких споразума. Нема одговора. Тадић се руковао у Дубровнику са Тачијем и тако утро пут Дачићу да се изљуби са тим истим терористом. ЕУ власт је потврдила све Тадићеве издаје, а Дачић чак ,,храбро,, и потписао Боркове споразуме и спроводи их на терену.

ЕУЛЕКС фашисти се слободно крећу сјевером КиМ и спремају хапшења Срба на пунктовима у Брњаку и Јарињу (које је КФОР у међувремену претворио у тврђаве). Патролира КПС, оперативно дјелује ШИК, а наша полиција и власт уклањају барикаде. Остала је симболично само барикада на мосту у Косовској Митровици уз дежурна мјеста у Зупчи и Лепосавићу. У Рудару код Звеачана је општина по наређењу Владе Србије уклонила барикаду код чувеног крста, а потом на захтјев Шиптара подигла крст за метар висине да би могли шиптарски камиони да пролазе, а потом уз договор са ЕУЛЕКС-ом проширили пут код крста и око њега направили пјешачко острво ко да је то пут код Чачка а не пут за Шиптаре и ЕУЛЕКС из јужне КМ. Стоје КФОР контролни пунктови у Јагњеници између Зубиног Потока и Звечана, гдје у сваком тренутку може да се блокира пролаз Срба. Шиптарске институције шире се ко епидемија, а 33705 Срба је на платном списку ,,Владе Косова,,!

Свему томе треба де супроставе Срби на КиМ и цијело србство.Отпор постоји, али га ЕУ режим кроз НВО, школе и медије слаби. Жандармерија Србијице туче и хапси искључиво родољубиве Србе од свог оснивања. Како су крвнички и свирепо тукли народ на протестима за др Радована и ђенерала Ратка, то ни усташе не би тако радиле. Не зову их узалуд УСТАШЕ! Та иста Жандармерија је у базама код Газивода и Руднице да помже КФОР-у и ЕУЛЕКС-у против Срба већ годинама, да би у току ове године имала више директних напада на Србе са Косова! Уклонили су барикаде у међузони код Брњака и Јариња које су блокирале пунктове ЕУЛЕКС-а, а блокирали србске алтернативне правце. Тако Србе усмјеравају ЕУЛЕКС-у на пункт, а заживљавају гранични прелази. У фебруару је десетина Жандарма у црном са фантомкама напала петорицу младића у међузони код Јариња уз пријетње клањем и бацањем у Ибар. Сада су поновили сличан терористички акт. У сриједу ујутру на Светог Луку и Светог Петра Цетињског, група Жандарма у црном са фантомкама усред Косовске Митровице је отела Славољуба Јовића Пагија највећег борца у СНВ и родољуба прве врсте. Човјек је праћен данима и на крају пресретнут и убачен у амбулантна кола и са пратњом од три џипа тамних стакала пребачен у Краљево, гдје му је србски суд одредио једномјесечни притвор због ,,рањавања војника КФОР.а,,! Предходни дан су у Београду биле Хилари Клинтон и Кетрин Ештон, а док је трајала терористичка отмица храброг србског патриоте, Клинтонка и Ештонова су већ биле са Тачијем, а када је почео истог дана у подне протест Срба због хапшења Ивана Радуловића у недељу на Јарињу од ЕУЛЕКС-а и Пагија тог јутра у КМ од Дачића, ове двије вјештице су сједиле са опатом Савом Јањићем у неком објекту који они зову црква Светог Николе.

Негодовање и револт народа су огромни, али је и невјерица још већа, зар Жандармерија Србије да упадне у Митровицу и да хапси лојалне грађане Србије умјесто да похапсе онолике издајнике и проблематичне типове од којих обичан народ не може да живи! Овако је ЕУ режим из БГД показао Србима на Косову да не смију да пружају отпор Шиптарима и да морају да се пошиптаре, а Николић и Дачић су се још више додворили ЕУ и САД и доказали да ће све урадити да Србија нестане. ГОСПОДЕ ПОМИЛУЈ!

Одмах су почели полтрони и агенти режима да правдају овај гнусни чим отмице и издаје, да се данас чула прича како је тако Влада Србије показала да је присутна на КиМ!? Да , да присутна да отима и хапси Србе када то не могу Шиптари и ЕУЛЕКС! Неко рече јуче не протесту како су базе Војске и полиције Србије само на пола сата од нас! На шта је један наш брат добацио: ВИДЕЛИ СМО ЈУТРОС.

Бијес и љутња су кључали у родољубивим Србима уз осјећање издаје и будућег погрома, али… те исте вечери само 20-так метара од мјеста гдје Паги отет у некадашњој дискотеци ,,Вива,, а садашњој ,,Крајм,, групацији прошиптарских НВО одржала се журка поводом ,,Ноћи Вјештица,, на коју је омладина хрлила маскирана у вјештице и вампире!!! БОЖЕ ГОСПОДЕ! Еј, људи, народе…на Светог Луку и Светог Петра Цетињског!? Ујутру 31. октобра 2012. је отет Паги а омладина коју је бранио и одбранио иде на журку код Шиптара поводом ,,Ноћи Вјештица,,!!!??? Не само то, данас, значи сутрадан, неки опрвдавају тај одвратни и робовски потез омладине! Господе Исусе Христе сине Божији помилуј нас грешне. ДА ЛИ УОПШТЕ СРБИ ЗАСЛУЖУЈУ ДА ОСТАНУ НА КОСОВУ!? НИСМО ДОСТОЈНИ КОСОВА, НИ БОЖИЈЕ МИЛОСТИ! Умјесто покајања, молитве и борбе, ми имамо сатанизам и самобмањивање!

ПАГИ БРАТЕ ОПРОСТИ. СРБИЈО МАЈКО ИЗВИНИ.

1. новембар 2012.год. Н.П. ,,Отаџбина,,
Кос. Митровица. Игор Војиновић

*************

Подела Космета коју заговара Дачић, почетак је распарчавања целе Србије! И Срба!


Прочитајте овај чланак са ФБ Репортера који показује да је на сцени завршан чин тоталне издаје, продаје и распарчавања Србије! Разлике између Тадића и Дачића нема, као ни између бивше и садашње владе, све су то издајници Србије као државе и Срба као нације, то је њено убијање, јер после поделе Косова и Метохије, последица ће бити подела и распарчавање целе Србије!

Прочитајте у том тексту аутентичне коментаре срба са КиМ, а поводом најновије изјаве Дачиће о подели Косова: Извор»

„И даље мислим да је подела (Косова) једино могуће реално решење, и сигуран сам да би то Албанци у Приштини прихватили. Међутим поставља се питање да то може да изазове протесте у региону, а избегава се чињеница да је потресе изазвало и то што је Србија подељена“, рекао је Дачић.

Дакле, Дачић брине за шиптаре, сигуран је каже да ће шиптари прихватити поделу, али не пита Србе да ли су за поделу Космета! А шта друго и да се очекује од човека који је као министар полиције слао полицију да разбија србске барикаде на северу Космета! Брига њега за Србе и Устав Србије који би се прекршио поделом Космета!
Србски народе, крајње је време да се пробудиш и доведеш праве србске родољубе на власт, или са свим овим страначким шибицарима, бившим, садашњим, свим из свих познатих нам странака, можемо само да тонемо и нестанемо!

Лепо каже један коментатор, Кина се спори са Јапаном око неког острвцета где је само го камен, а видимо Дачић би да тргује са Косметом где живе живи људи, Срби, на својој територији, на својој земљи у својој држави, са својим манастирима, културном баштином и рудним богатством и са оним немерљиво највећим Богатством, Духовним Богатством и значајем Космета за Србски Род и његов опстанак! Кинези камен доживљавају као нешто живо, и јесте живо, јер је то кинески камен, а за Дачића Живи Људи, Свети Срби са Космета, само су обичан безначајан камен, са којим би он да тргује!

Нас Србе, као што рекох, могу спасити само истински србски родољуби који ни у једној странци нису никада били, нису ни могли бити, будући да су странке само интересни кланови који у Србији владају по пљачкашком принципу „поделе плена“. Ти родољуби треба да буду националисти у здравом и родољубивом значењу тог термина, јер Србију су упропастили уназад 100 година омађијани и опијени интернационалисти, односно југословени! Сада су ти југословени, европејци, али поново у антисрпском контексту и смислу као када су били југословени. Ево генезе тога, ово треба да се зна, будући да нам људи из тих структура никако не могу помоћи, већ само одмоћи, и продати нас.

Из једног Драгашовог дужег интервјуа, извуко сам један део који говори о трагичности идеје југословенства и Југославије за Србе.

Та заблуда нас је животно убедљиво више коштала него сви спољни непријатељи!

Само су наивни Срби веровали у идеју југословенства

Линк ка видео прилогу на:http://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути пратећи ово упутство.

Идеја је једно, а њена реализација нешто сасвим друго, и питање је да ли све „братске“ стране то искрено желе, мисле, а не да ли то причају, јер могу да причају једно, а мисле и желе друго. У случају југословенства радило се о „двоструком књиговодству“ „братских“ народа, само је наивни српски народ водио једноструко књиговодство, односно његова тзв „елита“, зато сад народ плаћа цену тог трагичног једноструког књиговодства, а та иста „елита“ преузела је нову интернационалистичку идеју, „европејство“, ново двоструко књиговодство.

Докле народе, докле?
Бранко Драгаш:

„… Јер је та идеја југословенства, јесте била лепа, као што је идеја европске уније лепа, али прво морамо да научимо оно што сам научио, читајући историју. Значи, где је ту двојно књиговодство? Значи, шта ми добијамо, шта ми ту губимо. Ако ми то, губимо, зато што неко други добија, и нас зато користи као што се десило од 1918. Живојин Мишић не само што је био генијални ратник, који је био смењиван неколико пута, него је једноставно видео шта ће се ту десити. И онда ми улазимо у једну… потпуно смушено, непланирано, у једну трагичну заједницу која се зове Југославија. Где и Словенци и Хрвати плански улазе у ту заједницу да би се ослободили Италије, Аустрије и моћних око себе. Рецимо, ја сам један од ретких, ја сам са 17 година, можда спадам, ја сам један од ретких који је прочитао сабрана Кардељева дела. Ја мислим да то, врло тешко можете наћи неког ко је то прочитао. То је неких 7-8 књига… и ја сам сад читао тамо негде 1952 године избила је „Цесна афера„. И сад ја читам тај, са Централног Комитета Комунистичке Партије Словеније записник. Ја мислим да то ни они нису читали. Ја сам то читао, јер ме занимало, да видим шта ту има. И сад има на једнум месту, у Уставу Словеније је тад избила афера због чега се гради по Југославији, а не гради се Словенија, такозвана „Цесна“ афера. Ови старији то знају. И, онда, у једном тренутку кажу:

Ма шта ће нама Југославија, нама Словенцима, ми хоћемо да живимо итд…

и почне расправа у оквиру тога. Јави се Кардељ и каже следећу реченицу:

Едвард Кардељ:

Другови. Да се одмах прекине ова расправа, јер ви добро знате да смо ми Словенци ушли у Југославију привремено. И, да ћемо ми изаћи кад дође време. То време није дошло“.

Бранко Драгаш:

„Кад сам ту реченицу са 17 година прочитао, мени је било потпуно све јасно“.

Да, једном седамнаестогодишњем омладинцу све је било јасно, а да ли је то било јасно онима којима је требало да буде јасно!

Онима који су задужени у име српског народа да им буде јасно! Да ли је „искусним“ српскик комунистима то било јасно! Некима јеста, а наивцима српским комунистима и српским југословенима из невладајућих теоретичарских и идеолошкух сфера није, будући да они стално „лебде у облацима“ идеја, не виде шта се дешава на земљи!

Е, такви људи нама више не могу помоћи, већ националне патриоте, родољуби истински, јер ће нас деца ових тзв „комуниста“ тотално уништити!

За њих смо само биолошки отпад кога се треба решити на њиховом путу моћи и власти, распродајом и распарчавањем Србије.

Да се то не би десило, задњи је час да се пробудимо!

%d bloggers like this: