Уставни суд Србије по уставу има право да самостално процењује уставност бриселског споразума – али он то не ради!


Да, тачно је све што пише у наслову, Уставни суд Србије по истом том Уставу има надлежност да самостално и независно покрене оцену уставниост било ког документа и акта који се доноси у државним телима и органима власти, а све ради законитости и заштите највишег правног поретка и закона Србије. Зато проверимо све шта по тим питањима пише у самом Уставу Србије који је постављен на сајту владе Републике Србије:

Устав Србије:
http://www.srbija.gov.rs/

Део који се односи на Уставни суд…

VI УСТАВНИ СУД
http://www.srbija.gov.rs/id=106

VI УСТАВНИ СУД

ПОЛОЖАЈ
Члан 166.

„Уставни суд је самосталан и независан државни орган који штити уставност и законитост и људска и мањинска права и слободе.
Одлуке Уставног суда су коначне, извршне и општеобавезујуће“.

Дакле, овде јасно пише да је Уставни суд самосталан и независтан, и коме је дужност да штити уставност и законитост правног система Србије. Идемо даље, погледајмо које су надлежности Уставног суда:

НАДЛЕЖНОСТ

Члан 167.

„Уставни суд одлучује о:

1. сагласности закона и других општих аката са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима,
2. сагласности потврђених међународних уговора са Уставом,
3. сагласности других општих аката са законом,
4. сагласности статута и општих аката аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе са Уставом и законом,
5. сагласности општих аката организација којима су поверена јавна овлашћења, политичких странака, синдиката, удружења грађана и колективних уговора са Уставом и законом“.

Из овог дела текста види се да је Уставни суд надлежан да покреће процес уставности бриселског споразума, који када се ратификује биће међународни уговор који је обавезујући за Србију, али пре него што постане међународни уговор, то је правни акт и документ који претендује да буде међународни уговор, зато се пре него што он постане међународни уговор, треба покренути поступак да ли је тај правни акт и документ у сагласности са Уставом Србије, ради заштите уставног поретка Србије, пре него што такав државни правни акт постане ОБАВЕЗУЈУЋИ УГОВОР за Србију! Јер, ако је штетан по интересе државе Србије, а ратификује се, то би значило да власт (издајничка) у Србији ради директно против сопствене земље, али видимо да Уставни суд има ингеренције, надлежност и овлашћења да то спречи.

Идемо даље…

ОЦЕНА УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ

Члан 168.

„Поступак за оцену уставности и законитости могу да покрену државни органи, органи територијалне аутономије или локалне самоуправе, као и најмање 25 народних посланика. Поступак може покренути и сам Уставни суд.
Свако правно или физичко лице има право на иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости.
Закон или други општи акт који није сагласан Уставу или закону престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног суда у службеном гласилу.
Уставни суд може, до доношења коначне одлуке и под условима одређеним законом, обуставити извршење појединачног акта или радње предузете на основу закона или другог општег акта чију уставност или законитост оцењује.
Уставни суд може оценити сагласност закона и других општих аката са Уставом, општих аката са законом и по престанку њиховог важења, ако је поступак оцене уставности покренут најкасније у року од шест месеци од престанка њиховог важења“.

Овде видимо да Уставни суд може самостално да покрене оцену уставности неког документа, да ли је сагласан или не са Уставом Србије:

Поступак може покренути и сам Уставни суд

Дакле, као најодговорније правно тело за заштиту уставности и законитости Устава као највишег правног поретка Србије, Уставни суд може самостално да покрене поступак оцене уставности било ког правног акта или документа којег донесу надлежни државни органи, не мора да чека да то покрену други овлашћени субјекти попут: физичких лица, државних органа или посланика у Скупштини.

И сад долази оно најважније, свако ко је читао Устав и овај део који се односи на надлежност Уставног суда и његове самосталности у раду, а упознат је са садржајем не само биселског споразума, већ и платформе за преговоре о КиМ и резолуције Народне Скупштине о КиМ на чему се правно и ослања бриселски споразум, зна да се свим овим правним актима и документима најдрастичније крши Устав Србије! Дакле, не само бриселским споразумом, већ и платформом о КиМ и Резолуцијом о КиМ!

Али Уставни суд уопште не реагује у циљу заштите правног и уставног поретка Србије, мада је по Уставу дужан и надлежан то да ради, да будно прати која се правна акта и документи доносе у државним органима, па кад примети да је неки документ у супротности са Уставом, да га поништи пре него тај документ постане међународно правни уговор и документ који обавезује Србију, а директно је на њену штету! Из доњих текстова, можете јасно да сагледате да и текст платформе са Космет, Резолуција о КиМ и бриселски споразум најдрастичније крше Устав Србије, па и по признању оних који су започели да га крше и тако измештају Космет, миц по миц, у правни систем самозваног Косава, а ван правног система Србије!

Атлантис Ултра: Александар Павић о издајничкој резолуцији поводом КиМ 13.01.2013.
http://wp.me/p3KWp-5Y9

Бранко Павловић – правник: Бриселским споразумом признаје се независност Косову!
http://bit.ly/122T8m2

Јелена Триван на седници Скупштине Србије о КиМ од 13.01.2013. рекла да и платформа и резолуција о КиМ крши Устав Србије
http://wp.me/p3KWp-6cH

Ђилас обелоданио: Бриселским споразумом је де факто призната независност Косова и Метохије!
http://wp.me/p3KWp-6c2

Борко Стефановић: Бриселским споразумом је де факто призната независност Космета
http://wp.me/p3KWp-6d2

Како се крши Устав
Prikaz-Ustava

Погледајмо сад изјаву Вучића.
Извор: http://www.vesti-online.com/

Вучић: Поштоваћу одлуку Уставног суда

„- Прво су говорили о референдуму, онда су се изненадили када сам то прихватио, па се повукли јер су схватили да не могу да добију. Сад кажу да хоће мишљење Уставног суда да би добили на времену. Ако тај суд буде решио онако како они не желе, рећи ће да више није важан ни Уставни суд и да хоће изборе, а ја ни ту нећу устукнути.

Ипак, како је рекао, уколико Уставни суд бриселски споразум оцени као противуставан, он ће ту одлуку поштовати.

– Ми ћемо поштовати сваку одлуку суда, али и том случају сви морамо из Владе да изађемо, јер би то значило да смо се понашали противуставно – сматра Вучић“.

Вучић, Дачић и Томислав Николић врло добро знају да сва ова 3 поменута правна акта најдрастичније крше Устав Србије, будући да су у прошлогодишњој предизборној кампањи обећавали и заклињали се бирачима да неће потписивати бриселске споразуме које је претходно потписао Борко Стефановић. Добили су изборе на основу тих обећања, са својим странкама направили коалицију, и одмах прекршили обећања србском народу дата у предизборној кампањи!

То је злочин и зоупотреба политичких функција ради изборне користи!

Ови тзв. „народњаци“ отишли су и даље у издају Ким-а и Србије од ДС-а, јер су потписали претходне Боркове парафиране договоре са Бриселом, за које је сам Борко у скупштини говорио да су правно необавезујући, и да ако им се не свиђају, нова влас не мора да их потпише. Дакле, напредњаци и СПС су знали шта раде, свесно су прекршили обећања народу да неће потписивати бриселске претходне договоре, знају они шта раде и свесни су да крше Устав!

Самим тим су изгубили легитимитет да буду власт!!

Па погледајте шта прича Дачић, и биће вам јасно да је на сцени издаја и организовани злочин кршења устава Србије, уставни и државни пуч!

Дачић о Космету

Свега овога свестан је и Вучић, али је свестан да домаће издајничко зло има моћ (подржавано од запада), за сада, да су Србију и Србски народ ставили у концентрациони логор и потпуном медијском блокадом, и да ће своју власт штитити својом репресивном полицијом и војкском!! Због свега овога, Вучић се и не либи да дрско напада косметске Србе поводом референдума и Устава, јер шта има да се одлучује референдумом о бриселском споразуму када је он противуставни акт, који најдрастичније крши Устав Србије, тако да би србски народ на референдуму само правно легализовао кршење Устава! И, сад се Вучић наводно пита шта ће урадити Косметски Срби, ако Уставни суд донесе одлуку „који они не желе“, да и њу наводно неће поштовати, већ ће тражити изборе.

Ово што прича Вучић је увреда за разум, за морал, за поштење и поштовање законитисти, будући да и он и сви који су читали Устав Србије, платформу о КиМ, резолуцијо У КиМ и бриселски споразум, знају да сва ова 3 акта крше најгрубље Устав Србије и измештају Космет у правни сустем лажне Републике Косово!
Зна Вучић да би се пристанком косметских Срба на референдум легализовао од Срба и осталих грађана Србије њихово властодржачко кршење Устава!

Исто тако Вучић врло добро зна, да нико није луд да тражи од уставног суда да процени уставност бриселског споразума, ако претходно није увидео да га тај споразум крши, нису косметски Срби и сви Срби у Србији луди да раде против себе!

Међутим, овде Вучић шаље једну другу поруку, да је врло могуће да уставни суд не донесе једино могућу ИСПРАВНУ одлуку на основу садржаја бриселског документа, да он крши устав Србије, већ да донесе супротну одлуку, јер издајничка власт (претходна и садашња) и контролише судије уставног суда, будући да се уставни суд није ни оглашавао када се кршио Устав и раније у много случајева, а за пример кршења Устава приликом доношења Резолуције о КиМ имамо и признање Јелене триван из Дс-а!

Како ови најгори криминалци, од којих све почиње, оперишу и раде, најбоље је објаснио адвокат и правник Бранко Павловић, човек који врло добро познаје Устав и све важне законе, али и методологију рада политичких и државних криминалаца из претходне и садашње вкласти!

Када је причао о ДС-у као организованој криминалној групи, објаснио је да они паметно раде да би заштитили себе од судских процеса и кад изгубе власт, не само кад владају, а то је да кад су раније дошли на власт, у судским и тужилачким органима поставили своје људе, затим и у полицији, па и кад оду са власти и неки тобожњи будући „праведници“ судски покрену њихову кривичну одговорност и гоњење, њихови кардови ће умети да то вешто затуре, а народ ће у међувремену „забљацвљати“ измишљеним аферама и скандалима. Чињиница је како наводи Павловић, да од када су СНС и СПС формирали коалицону власт, нису променили те главне кадрове који су жути поставили у полицији, судству и тужилаштву, а народ „забављају“ хапшењем Мишковића, као „одлучно се супротстављају корупцији и кримиалу“, а по ономе како је срочена оптужница и чиме се терети Мишковић, он нити може да одговара по тренутно важећим законима, већ неке друге државне истанце које су му омогућивале да ради то што ради!

Народе!
Морамо се супротставити издајницима, лажовима
и онима који злочиначки крше Устав Србије!!
Или ћемо потпуно бити уништени, Србија распарчана..
Не дозволимо то!!!

%d bloggers like this: