Драган Радовић: Шарена лажа за наивни свет


Извор: Корени
Аутор: Драган Радовић, у Београду, 26.05.2016.

Многи дневни листови су објавили врло звучну вест:

„ПРИВРЕДА ОСТВАРИЛА ДОБИТ У 2015. ГОДИНИ

e-pribreda_620x0

Према извештају АПР-а српска привреда је у 2015. години забележила добит од 143,8 милијарде динара, а привредна друштва су први пут од 2009. године имала и раст запослених“

За разлику од 2014.г. када је привреда забележила губитак од 131,8 млрд. динара, можемо да будемо пресрећни, побољшање резултата у односу на претходну годину је читавих 275,6 млрд.дин. (131,8+143,8) – грађани можда и не осећају нагли опоравак привреде, ипак „не смемо веровати својим очима“!

Како ће се постигнути резултат рефлектовати на буџетске приходе, колико ће пореза на добит бити више наплаћено? Простом рачуницом, добит множењем са 15%, колико износи стопа пореза, добијамо веће приходе у износу од 21,57 млрд.динара што по средњем курсу данас износи 175,33 милиона еура!

ФАНТАСТИЧНО!!! Повећањем прихода стварају се услови да Влада уради много тога. У земљи где шкрипи на сваком кораку, није лако одлучити се где потрошити новац. Да могу утицати, на првом месту бих вратио просвети одузети део зараде, на годишњем нивоу то би износило 60 милиона евра.

Остаје још 115 милиона еура. Коме поделити ова средства? Ако исплатимо просветним радницима, по логици, морали бисмо вратити зараде и здравственим радницима. Остају ускраћени пензионери, најугроженији део популације. Ако бисмо тих 115 милиона усмерили пензионерима, да им вратимо бар половину новца од одузетих стечених права, дошло би до побуне у здравству.
Ух, заборависмо војску и полицију! И њима треба вратити зараде на ниво пре смањења.

Проблем без проблема! А новца нема довољно за све. Можда је боље било да привреда није била у плусу, не би морали да размишљамо о повећању зарада, већ су се сви навикли на мања примања.

За Владу је то најбоље решење: нема повећања примања! Ако неко буде и тражио, прискочиће разни експерти, они који су још пре годину ипо дана тражили смањење зарада за читавих 30%, повећање ПДВ-а за четири посто, повећање цене струје за 20% (чланови Фискалног савета, Милојко Арсић и ФРЕН, Милица Бисић, проф. Даница Поповић, као и многи други, случајно са платног списка државе).

Остаје отворено питање: ГДЕ ПОТРОШИТИ ДОДАТНЕ ПРИХОДЕ?

НИГДЕ!!! Додатних прихода неће ни бити!
Како је то могуће?

Ово је још једна превара, врло наивна, многих заштићених бизнисмена и већине страних инвеститора који послују у Србији. Оштећена је увек Србија и сви грађани, као и овог пута.

Табела 1. Нето добит по годинама.
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
-1,09 млрд -984.8 мил + 629 мил -777.8 мил -273,3 мил. -1,1 млрд. +1,2 млрд.

У последњих седам година, привреда је пет пословала са губитком, само две године биле су у плусу. Приликом обрачуна основице за плаћање пореза, процедура је следећа:
1. утврди се добит из претходне године,
2. добит из тачке један умањи се за губитак из ранијих година, при чему добијемо нову основицу.

У пет „лоших“ година од 2009.г. остварен је губитак од 4,23 млрд.евра, добит је остварена само у две године и износи 1,83 млрд. евра. Добит је премала да покрије губитак из ранијих година !!!
Недвосмислени закључак је да веће наплате пореза на добит у 2016.г. у односу на 2015.г. неће ни бити!

„Џабе смо кречили“!

Шта је по среди, каква је ово игра бројкама?

Привредници су се извештили, како страни инвеститори, тако и домаћи бизнисмени – користе слабост „шљива“ (банана) државе!

Категорија ДОБИТ приказана у завршном рачуну је позиција изузетно ретко контролисана од стране службеника Пореске управе Србије, у многим фирмама никада дужи низ година. Због тога је ова категорија најподложнија „штимању“, скоро да и не постоји ризик да привредник буде откривен у тој радњи.

Како то изгледа на „терену“, у подацима приказаним у завршном рачуну?

Фирма X у првој години пословања у Србији приказала је губитак од 13 млрд. динара. У другој, трећој и четвртој, иста фирма је приказивала добит збирно седам млрд. динара. Приказана добит је коришћена за покривање губитка из ранијих година, опорезиве основице нема, тако да је порез на добит био нула динара. Иста фирма ће намерно у наредне две до три године приказати плус, све укупно до висине губитка од 13 млрд.дин. Када буде скоро покрила губитак, у првој наредној години ће поново направити губитак од више милијарди динара како би поновила исти сценарио у наредних неколико година – Фирма X таквим начином рада никада неће платити нити један динар пореза на добит у Србији.

Тај сценарио је примењен у приказаним резултатима за пословну 2015.г.
Неће бити нити једног динара додатних пореских прихода због позитивног пословања наше привреде у 2015.г.!
Просветни и здравствени радници, пензионери, припадници војске и полиције могу одахнути, неће бити никаквог повећања примања.

Зато ћемо поново слушати експерте са платног списка државе, већ поменуте на почетку текста, са истим захтевима као и пре годину и по дана: општу стопу ПДВ-а треба повећати на 24%, плате и пензије треба додатно смањити најмање за 10% и обухватити све категорије, цена струје и даље није економска, треба је повећати за 20% (обећано, можда и потписано, ММФ-у), порез на добит повећати, порез на имовину повећати, продужити старосну границу за одлазак у пенизију на 67 година. И ко зна шта још…

ГРЧКИ СЦЕНАРИО се несметано одвија.

%d bloggers like this: