Никола Тесла о XXI веку – чланак из 1937. године (и научни коментари)


Данас вам представљам један Теслин чланак о томе како је Тесла, те 1937-ме године када је овај чланак објављен у америчком часопису „Liberty“, видео и предвиђао шта ће се у XXI веку дешавати, у данашње време којем смо ми сведоци и савременици, а и даље кроз XXI век. У ствари, повод да објавим овај Теслин чланак, су и додатни студиозни коментари на овај чланак, коментари једног младог Теслијанца из Црне Горе, то је Владимир Караџић.

Владимир је своје коментаре објавио фебруара 2012. године

Тај Теслин чланак публикован је у књизи Александра Милинковића: „Тесла – чаробњак и геније», која је изашла из штампе 2005. године. Владимир је добио одобрење од аутора Александра Милинковића, да Теслин чланак јавно публикује на интернету, како би нам својим научним коментарима, још више приближио Теслу, његову мисао и визију, његове изуме и његову до сад незабележену научну генијалност, за коју тада у Теслино време, а ни сада, човечанство још није спремно да је ПОТПУНО схвати, да је разуме и да је према могућностима спроводи у пракси, за добробит целог човечанства.

Но, није далеко час када ће се ситуација променити, човек и човечанство ће сазрети, и биће спремни да прихвате Теслину научну мисо, његову генијалност, и када ће ту Теслину науку имплементирати у пракси, за добробот целог човечаства…!!

Никола Тесла о XXI вијеку – чланак из 1937. године (и научни коментари Владимира Караџића)

Видео прилог са научне конференције о Николи Тесли у Филаделфији, јул 2011.


Извештај припремила: Мирна Момчичевић

Линк ка видео прилогу на: http://www.youtube.com
Видео прилог можете скинути пратећи ово упутство.

Велимир Aбрамовић (надлична мисија): Оснивање Kосмолошког Института Никола Тесла у Београду


Аутор: Велимир Абрамовић

Први корак: Семинар у коме би се дискутовале идеје Теслине физике; основно је добити копију Теслине архиве из Музеја, како би могли да се користе његови експериментални резултати и теоријска размишљања, добијена на основу, као што знамо, његових потпуно тачних визија природних закона. Много пута доказаних у његовим експериментима.

(Семинар може да почне одмах у Септембру 2011):

 • а) Брзина електромагнетских таласа (по Теслиним експериментима она је сразмерна удаљености, другим речима, бесконачна);

 • б) Патенти за радијантну енергију (несхваћени и неостварени, остварио их је само Тесла);

 • ц) Коришћење земљиног електрицитета који је неисцрпан (Земља је магнет који ротира и ако би се произвели пријемници и конвертори природног електрицитета, сваки човек на нашој планети био би енергетски независан, односно имао антену за слободну енергију);

 • д) Заустављање радиоактивног распада Радијума, као и уранових изотопа каскадним системом Теслиних завојница које организоване посебном математиком дају фреквенције реда терахерца (делимичном деструктивном интерференцијом језгра Тесла је атоме Урана трансформисао у стабилне елементе, на пример Плумбум, олово; потпуном деструктивном интерференцијом Тесла је поништавао атоме, трансформишући их у Континуум /“Обичавао сам да цепам атоме не ослобађајући никакву енергију”- Тесла/; техником конструктивне интерференције језгрима атома Урана додавао је честице и на тај начин их претварао у још теже, али стабилне елементе; знао је тачно грађу материје и посматрао је као једноставне математичке вртлоге Луминоферозног етра.

 • е) Теоријски основи и извори Теслине математике; зна се да Тесла није користио уобичајени диференцијални рачун и да је Максвелову електромагнетику назвао “поезијом” неприменљивом на праву природу светлости и електрицитета. Које је онтолошко значење Теслине једноставне математике? Шта је тачна и једнозначна физичка интерпретација математичких објеката и операција које је Тесла користио у својим још увек несхваћеним експериментима?

 • ф) Теслин експериментални физички релативизам заснован на Бошковићевој филозофији природе; књига коју Тесла држи у рукама седећи испред увеличавајућег предајника је теорија природне филозофије Руђера Бошковића у којој се налази одељак Релативност простора и времена, где Бошковић геометријском методом пропорционалног упоређивања (пропорција је математички облик физичког синхроницитета, В.А.) изводи на клатну као идеалном математичко-физичком моделу – све физичке последице за случај када t није једнако t prim, односно случајеве негалилејевог релативизма, чиме релативизам дискутује далеко шире и дубље од Ајнштајна. Бошковићеву теорију материје прихватао је и радио на основу ње – Мајкл Фарадеј (то је друга књига у Теслиним рукама на Теслиним фотографијама; седећи између секундара и примара у Колорадо Спрингсу, Тесла држи у руци још једну књигу – Фарадејев научно-лабораторијски дневник).

 • г) Патенти Теслиних медицинских апарата; Теслина медицинска истраживања често се бркају са Дарсонвализацијом, као и Рајфовом методом. Од обе ове методе (Дарсонвал користи ултравиолетно зрачење, а Рајф је утврђивао фреквенције којима се убијају бактерије и вируси), Тесла је врло далеко. Он је веровао у математичку хармонију микро и макро света и резонантну интеракцију која је успоставља, или је нарушава руши. Дакле, његови медицински апарати нису обични високофреквентни осцилатори, него су подешени на фреквенције виших хармоника планете Земље, Месеца, Сунчевог система, Галаксија, односно на фреквенције нижих хармоника структурних елемената људског тела и његових појединих органа, а то су, наравно, атоми и молекули. Укратко, филозофија Теслине медицинске терапије је поновно успостављање просторно-временске вибраторне равнотеже, којом се одржава саморганизован систем.

 • х) Теслина космолошка мисао; сматрао је да је сва васиона жива и обдарена свешћу, да је кретање очигледно, али не и реално и да је основна математика (Пи, 1,0, угао, тачка, радиус… сфера, сабирање, множење…) онај прави и још неодгонетнути природни језик који производи целокупну стварност.

Други корак: По добијању материјала из архива, запослило би се неколико истраживача за стално да би проучили поједине научне области и припремили их за опште проучавање .

Трећи корак: Оснивање Космолошког Института Тесла, у Београду, прерастање Научног Савета Семинара у Савет института.

Ко зна о чему говорим, њему више речи од ових не треба.

Напомена: Буџет Семинара, а потом Института биће јаван, објављиваће се дневно на Небојшином Блогу, да би свако видео шта се ради и колико кошта. ИЗМЕђУ ОСТАЛОГ ОВО БИ БИЛА И ПРВА ИНСТИТУЦИЈА У СВЕТУ СА ЗАИСТА ЈАВНИМ БУЏЕТОМ. ТО ОД НАС ЗАХТЕВА ТЕСЛА. Виши морал неопходан је да нам отвори пролазе ка вишим нивоима свести и сазнања. Знајте само једно, пријатељи, ИНСТИТУТ СЕ МОРА ОСНОВАТИ У БЕОГРАДУ. ТО ЈЕ, НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ КОСМИЧКИХ ЗАКОНА, ЗАКЉУЧАК СВИХ СВЕТСКИХ ЕЗОТЕРИЈСКИХ ДРУШТАВА. ЗА САДА ТОЛИКО. ЉУБАВ И СВЕТЛОСТ БЕСКРАЈУНА.

Ако ме подржите, лично преузимам одговорност за рад Семинара и Института. Мој услов је: душевно примам само оне који пристају на сумерско-питагорејску математику. РАЗЛОГ ЗА ОВО ЈЕ ШТО ЗНАМ ДА СЕ ДРУГАЧИЈЕ НЕ МОЖЕ ДЕШИФРОВАТИ ТЕСЛИНА НАУКА, ОД НОСНО УСПЕТИ У НОВОЈ ФИЗИЦИ. ДА ИЛИ НЕ ?

Велимир Абрамовић: Предлог за оснивање заједничке руско-српске институције за проучавање научног наслеђа Николе Тесле


Разлог: У Музеју-Архиву Николе Тесле у Београду, Улица Крунска број 51, од 1952 године налази се непроучено око 60.000 Теслиних научних докумената. Реч је о његовим теоријским истраживањима и детаљно описаним експериментима које је изводио у периоду од 38 година усамљеничког рада, 1905 – 1943 године. Увид у Теслин обимни научни архив показује да је он од пресудног значаја за даљи развој науке, нарочито Физике и Космологије. Верујемо да би реконструкција Теслине физичке теорије, (посебно теорије атома и динамичке теорије гравитације), као и понављање његових бројних експеримената, унапредило науку, а могуће и донело нову научну парадигму планетарном друштву. У Свету је број цитата Тесле већ 15 година у непрекидном порасту, док цитирање свих других научника, на пример, познатих квантних механичара, опада.

Зашто се обраћам руској страни: У последњих пет година у Русији је преведено са енглеског и објављено целокупно Теслино познато научно дело, као и на десетине књига, укључујући и белетристику инспирисану Теслом. Међутим, у Теслином Музеју-Архиву у Београду налази се необјављена и непроучена најважнија научна документација чији је обим око шест пута већи од онога што је до сада у Свету објављено.

Проблем који треба формално превазићи: Теслине концепције у Физици битно су другачије од Релативизма и Квантне механике и зато је у светској универзитетској заједници Тесла заправо блокиран и несхваћен. А несхваћен је јер је непроучен, упркос бројним експерименталним чињеницама које сведоче да је био у праву. Другим речима, Теслин архив, односно концепције које он садржи, треба учинити доступним светској науци, ради добробити читавог човечанства.

Молба: Многи савремени физичари и академици у Русији Теслине идеје узимају далеко озбиљније него игде у Свету и због тога сматрам да је дошло време да се заједно са руским колегама систематски проучи драгоцена Теслина научна документација као исходиште не само нове чисте технологије, већ и онога најважнијег: смисла саме науке. Не само Чернобиљ, него и сада Фукушима јасно показују да је физика атомског језгра за научнике остала врло нејасна. Стицајем животних околности (моја покојна супруга Марија Шешић била је неколико година директор Теслиног Музеја-Архива) имао сам увид у део архива и запањио се када сам открио оглед у коме Тесла описује како зауставља распад радиоактивних елемената, радиума и изотопа урана.

Мешовити руско-српски научни тим: Оснивачко језгро треба да буде хармонично, у њега морају истовремено ући стручњаци који независно мисле, као и надахнути људи инспирисани филозофским идејама нове науке, безопасне за човека и сагласне са природним редом ствари.

Начин финансирања српске стране: Научни пројекат Министарства за науку и образовање Србије – Истраживање Теслиног научног наслеђа (историјски, теоријски и експериментално).

Др Велимир Абрамовић, доктор философије наука, (физике и математике)
E-mail: velimirabramovic@gmail.com

Велимир Абрамовић – Метафизика и космологија научника Николе Тесле


Истрчаћу мало од најављеног редоследа објављивања следећих чланака, које сам најавио у претходном тексту, јер сам прекјуче нашао, сасвим случајно, један веома драгоцеn текст о нашем генију, Николи Тесли, а којег ми је на E-mailu још скоро пре 3 године дао господин Велимир Абрамовић док смо билу у краткој преписци. Хтео сам тај текст да објавим на сајту још пре две године, знао сам да га на неком диску имам, али тражио сам, тражио и нисам га нашао, све до прекјуче, када сам тражећи нешто сасвим друго, нашао диск на коме сам нарезао Абрамовићев текст.

Овај текст сматрам изузетно корисним и драгоценим за све љубитеље, истраживаче и трагаоце који су на Теслином путу, или су на путу да то буду, па им овај текст може користити, “погурати их“ и додатно их инспирисати у њиховом трагалаштву, јер овој Планети и човеланству су и више него потребни научни умови попут Тесле, а то је синтеза духовног и научног!

Тесла је то покушао, уложио је целог себе, свој живот, за добробит обичног човека и целокупне егзистенције, али светска психопатолошка олигархија, са својом пратећом камарилом, није нислила тако, мислила је само на профит, манипулацију, моћ… и довела је Планету Земљу и човека, на рубу амбиса … из кога нас једино може извући нови човек и нови научни ум, неки нови Никола Тесла…!

Скините текст у целости:

Велимир Абрамовић – Метафизика и космологија научника Николе Тесле (Word 2003)

Велимир Абрамовић – Метафизика и космологија научника Николе Тесле (Word 2007)

Велимир Абрамовић – Метафизика и космологија научника Николе Тесле (Pdf)

Аутор:Велимир Абрамовић

„Не радим више за садашњост већ за будућност!“ рекао је Тесла окупљеним новинарима у Њујорку пре више од седам деценија, „Будућност је моја!“

Изумитељ неизменичне струје, полифазних мотора и генератора, ротационог магнетног поља, радија, телеаутоматике, изумитељ на чијим се патентима заправо заснива енергетика двадесетог века, радио је деценијама потпуно усамљено на научном објашњењу космичких процеса, у намери да теоријски обједини материјално и духовно, исто онако како је то учинио у својим практичним проналасцима.

Помињање Теслиног имена данас углавном асоцира на такозвану Теслину завојницу, индукциони мотор и међународну јединицу за мерење јачине магнетног поља. Многе чињенице о његовом животу и необичном стваралачком дару пале су у заборав.

Најплодније раздобље свог стваралаштва Тесла је провео у Сједињеним Америчким Државама.Патентирао је преко 300 проналазака у САД и многим другим земљама. Многи од њих су и данас непоновљиви, као на пример пријемник радијанте енергије,( US patent, 21 mart 1901, No.: 685957 i 685958) о чијим принципима рада и конструкцији се ништа поуздано не зна, осим да није у питању конвертор енергије космичких зрака, какав је данас могућ.

Вршио је истраживања са врло ниским фреквенцијама у периоду 1899 – 1900 у посебно за то изграђеној лабораторији у Колорадо Спрингсу, а две године касније отпочео је да гради близу Њујорка, на Лонг Ајленду, светску емисиону станицу коју никада није сасвим довршио. Овај експеримент финансирао је амерички магнат челика Ј.П.Морган,Теслин лични пријатељ.

Након обустављања пројекта Ворденклиф, 1905. године, Тесла се повлачи у научну анонимност све до смрти у јануару 1943. године. Умро је сам, у хотелу Њујоркер, не тражећи лекарску помоћ.

Последњих година живота Тесла није објављивао ништа друго изузев новинских чланака и интервјуа. Али сви су изгледи да тај период његовог живота никако није протекао узалудно и лишен нових сазнања. Управо тада, већ као зрео научник, он долази до пресудних генералних закључака који ће сигурно ускоро отворити потпуно нову страницу у савременој науци. Јер из историје је познато да кад год се научна мисао нађе у кризи, на беспућу, научници се окрећу идејама из прошлости, тражећи инспирацију и путоказ.

У овој краткој студији покушаћемо да одговоримо на више важних питања:

 1. На који начин је Тесла долазио до својих открића, као што су такодје, уплив веома-ниско феквентних електромагнметских таласа на биолошке системе, посебно рад људског мозга, фузија енергетских структура, такозваних “ватрених лопти” из индукционих поља примарних и секундарних електромагнетских калемова, суперпроводљивост природних и вештачких медијума, такозвани бежични пренос енергије, и других.
 2. Које су основне аксиоме Теслине космологије, на који начин оне проистичу из његове метафизике, и како их је он примењивао у својим физичким експериментима?
 3. Зашто су теоретичари и експериментатори савремене физике времена тако много заинтересовани да реконструишу Теслину теорију физичке реалности и његово схватање електро-магнетских феномена; нарочито ћемо се трудити да одговоримо на то зашто Тесла није формулисао своју научну теорију и објавио је.
 4. Да ли Теслина схватања етичке компоненте научних открића може да послужи за одуховљење савремених природних наука – посебно физике, која је у великој кризи.
 5. Да ли Теслино схватање вредности научног развоја у суштини проистиче из универзалности карактера словенског мишљења, т.ј. је ли то допринос изразито глобалне словенске мисли неопходној изградњи духовног нивоа сцијентистичко-технолошке ере (нарочито изражено у Теслиним чланцима “Проблем повећања људске енерегије” и “Како космичке силе обликују људске судбине”.
 6. Шта се у блиској и даљој будућности може очекивати од проучавања Теслиних идеја?
 7. Да ли је претерано закључити да је Тесла засновао глобално информатичко друштво својим чувеним текстом из 1900. Године “Светски ситем”, да ли је то техничка и технолошка основа онога што се данас зове “нови светски поредак”, и најзад
 8. Да ли је Тесла духовни оснивач нове сцијентистичко-технолошке цивилизације, назовимо је – Теслиана, чија ће владајућа технологија бити “инжењеринг времена”, а једини и неисцрпни извор енергије – време, односно, асинхроницитет различитих нивоа физичких процеса.

ТЕСЛИНА ХЕУРИСТИЧКА МЕТОДА

Вратимо се у средину деветнаестог века, у мало село Смиљан у Лици, тадашњој провинцији моћне Аустроугарске. Ту су године 1856. 10. јула отац Милутин Тесла, српски православни свештеник и мајка Георгина, звана Ђука, из познате породице Мандић, добили четврто по реду дете – Николу.

Све док није напунио осам година, Тесла је био слаб и колебљив. Једноставно није имао снаге и одважности да донесе било какву чврсту одлуку. Осећања су му надолазила наизменично и неконтролисано, у таласима, и мали Никола непрестано је осцилирао између две крајности – одушевљења и туге.

„Жеље су ми имале разорну моћ“

, сећа се он,

„а умножавале су се попут Хидриних глава“.

Био је опседнут размишљањем о болу у животу, о смрти, о верском страху.

„Сујеверна убеђења су ме раздирала, живео сам у сталном ужасавању од злог духа, од утвара, од џиновских људождера и осталих сатанских чудовишта мрака. А онда је, одједном, настала коренита промена и целокупно моје бивствовање кренуло је новим током“.

У то доба у њему су се развиле многе чудне наклоности, нетрпељивости и навике, од којих неке могу да се протумаче спољним утисцима и алергијом, а неке остају готово необјашњиве. Било је довољно да угледа бисер па да га спопадне нешто налик на напад. Насупрот томе, опчињавало га је светлуцање кристала, или неких предмета оштрих ивица и равних површина.Добијао је грозницу кад год би угледао брескву, а ако би се делић камфора налазио било где у кући, то је у њему изазивало најмучнију нелагодност. „Још и данас“, пише он шездесет година касније,

„осетљив сам на неке од тих непријатних надражаја. Чим спустим четвртасте комадиће хартије у посуду с течношћу, редовно у устима осетим неки необичан и непријатан укус“.

(N.Tesla, My inventions, Electrical experimenter, N.Y.,1919.)

Књиге је волео више од свега и како је његов отац имао велику библиотеку, мали Тесла је настојао да у њој задовољи своју рано пробуђену читалачку страст. Отац се, међутим, противио томе и спопадао би га бес кад год би га затекао да чита ноћу. Сакривао је од сина свеће јер није желео да квари очи. Али он је добављао лој, правио фитиље, изливао танке штапове лојаница, и из ноћи у ноћ, пошто би запушио кључаоницу и све пукотине, читао је често до зоре.

Теслина породица је забрањивала Николи и да студира политехнику, нарочито отац који је од њега захтевао да учи за свештеника. Осећајући дубоко у себи свој неугасиви животни позив електроинжењера, Никола се тешко разболео. Када је био готово на умору и било је очито да неће преживети, отац је коначно одобрио синовљеву жељу. Као неким чудом, он је убрзо оздравио и сав се предао проналазачким маштањима. Пренапрегнутог ума, почео је да пати од чудног поремећаја

„појављивања живих слика које је често било праћено јаким бљесковима светлости”, што је, може се рећи, карактеристично за људе обдарене парапсихичким моћима. Ови јаки светлосни бљескови прекривали су призоре реалних објеката и просто замењивали моје мисли. Те слике ствари и сцена имале су карактер стварности“.

Тесла напомиње да их је врло добро разликовао од имагинација. Објашњавајући шта му се догађало, он наводи како би му се слика неког призора који узбуђује нерве, а који је видео преко дана, изненада појавила ноћу као потпуно реална и остајала би таква у простору пред њим чак и кад би покушао да је склони рукама.

Да би се ослободио патње коју је појављивање „чудних реалних слика“ уносило у његову душу, он је покушавао да се у тим тренуцима концентрише на призоре из свакодневног, „обичног“ живота.

„У намери да се тако ослободим ја сам непрестано тражио нове слике и тако убрзо исцрпео све призоре које сам знао – призоре из куће и најближе околине. Након што сам више пута применио ове менталне операције, покушавајући да отерам своје визије, приметио сам да „обични живот“ губи битку, а реалност визија постаје све чвршћа. Затим сам инстиктивно почео да вршим екскурзије изван граница малог света у коме сам био, и убрзо видео нове сцене. Оне су биле у почетку врло магловите, нејасне, и бежале кад бих ја покушао да усредсредим пажњу на њих, али ускоро сам успео да их задржим. Оне су добиле на снази и јасноћи и најзад постале конкретне као реалне ствари. Ускоро сам открио да се најбоље осећам кад се опустим и дозволим да ме сама визија носи даље и даље. Све време добијао сам све нове и нове импресије и тако сам почео ментално да путујем. Сваке ноћи и понекад и преко дана, када бих остао сам, полазио сам на та моја путовања, врло често, у нова места, градове и земље, живео тамо, сретао људе, правио пријатељства и познанства, и ма како то изгледало невероватно, чињеница је да су ми они били исто толико драги као и моја породица, и сви ти нови светови нису били мање интензивни у својим манифестацијама.“

(N.T., My inventions, EE., N.Y.,1919.)

прочитај цео текст >>

Тесли у славу, Његова Ера тек долази…!


На данашњи дан 10. јула 1856 године у селу Смиљан, родио се наш непревазиђени геније…!!

Nikola-Tesla

Геније је жртвовао све, био је спреман да подари човечанству бесплатну енергију, али је човечанство било духовно незрело и неспремно да се Теслина идеја оствари. Данс је чевек на тешким енергетским мукама и уместо енергетског “раја“, чистине, свежине и свакојаког обиља којег му је Тесла нудио, гуши се у паклу свог сопсвенег загађења и смрада…!

Нисам баш сигуран да је тај човек и поред свега нешто баш сазрео, али сам сигуран да нема више куд, дошао је до краја краја “слепе улице“, до ивице бездана и сваки корак у том правцу је корак самоуништења. Зато је дошло време за његово “бити или не бити“ , за коначно дубоко само преиспитивање, за јасно сагледавање чињеница и стварног стања ствари, за духовно сазревање и потпуни преокрет у научној парадигми, у Теслином правцу…!

То ће донети нови људи, тихи, мирни и ненадмашно самопрегорни у својим стваралачким идејама и визијама новог и бољег света, баш као што је и Тесла био!
Они су ту, они долазе, будуће Тесле, тихо…али сигурно…!

Тесли у славу, Његова Ера тек долази…!

<span>%d</span> bloggers like this: