Шта (не)смета фискалном савету у ЕПС-у?


Извор: Царса
Текст писан: 18.09.2016.

Драган Радовић:

Зашто члановима Фискалног савета смета вишак радника који годишње коштају ЕПС и све грађане Србије само 120 милиона евра, а не сметају им губици струје који оштете државу за најмање ,36 милијарди евра???

Аутор: Драган Радовић, економиста

Аутор: Драган Радовић, економиста

Већ дужи временски период чланови Фискaлног савета критикују ЕПС, највише због процењеног вишка од 10 хиљада радника и висине плата које су повећане, како кажу, а требале су бити ниже за 10%. По некада се чује и критика да цена струје не обезбеђује стабилно пословање, да мора бити економска, као и да се морају смањити нетехнички губици.

На добијене критике из ЕПС-а одговарају да повећања плата није било што потврђују сваког месеца контроле Министарства финансија. На остале притужбе не одговарају.

Да има вишка запослених многи се слажу, сложно изговарају да је непотребно 10 хиљада радника. Још увек нико не образлаже који радници су прекобројни, тачније, да ли су вишак страначки кадрови и нерадници који су примљени преко „јаке“ везе, или стручни кадрови. „Стручних кадрова је и сада мање него што је потребно“, може се чути од добрих познавалаца кадровске структуре.

Математички гледано, просечни трошак по раднику у ЕПС-у на месечном нивоу достиже 1000 евра (нето + порези и доприноси). Укупни непотребни издаци, односно уштеде које би се добиле отпуштањем вишка радника, по Фискалном савету, месечно би износиле десет милиона, годишње 120 милиона евра. Реално, ова уштеда је занемарљива у односу на уштеде које би се добиле спречавањем крађе струје.

ЕПС је у свом билтену за 2015.г. приказао податке о производњи, испорученим и фактурисаним количинама. Укупно испоручена ЕЕ потрошачима је 36,69 млрд. кWх, фактурисана количина је 27,4 млрд.кWх – разлика од 9,28 млрд.кWх води се као нестала струја, стручно речено: технички и нетехнички губици. У свету, у развијеним земљама губици струје крећу се до 3%, толеришу и до 5%, у Србији достижу неверованих 25,3%!!!

По просечним ценама кWх у земљама Европске уније, губици струје остварени у Србији вредни су 1,69 милијарди евра само у 2015.г.!!!
По одбитку дозвољених 5% губици су САМО 1,36 милијарди евра!!!

Зашто члановима Фискалног савета смета вишак радника који годишње коштају ЕПС и све грађане Србије само 120 милиона евра, а не сметају им губици струје који оштете државу за најмање 1,36 милијарди евра???

Напомена: ако би ЕПС отпустио 10000 радника, уштеда би износила само 8,82% од укупне украдене количине струје (занемарљива уштеда)!

Фискални савет је подржао и безначајно повећање цене струје најављено од 01.10.2016.г. за 3,8%. По речима министра Антића, сваки потрошач ће месечно плаћати 1 евро више. Ако знамо да у држави има око 3,3 милиона бројила, боља наплата на месечном нивоу ће бити 3,3 милиона евра, око 40 милиона на годишњем нивоу!!! Поново потпуно занемарљиво, већи приходи за ЕПС који се истовремено уопште не бори за смањење крађе струје у висини од 1,3 млрд. евра!!!

Из Фискалног савета су често говорили да цена струје није економска, никада нису образложили како се израчунава економска цена када четвртина целокупне производње нестане из мреже (а да то никога не занима)?

Да је цена и те како економска, и поред огромног криминала који се врши годинама у ЕПС-у, потврђују изјаве садашњег в.д. директора Милорада Грчића, који наводи да је ЕПС од почетка године остварио преко 100 милиона евра профит.

Систем за елиминацију нетехничких губитака

Систем за елиминацију нетехничких губитака је производ „домаће памети“, већ истестиран у појединим деловима ЕПС-а, открива и спречава губитак сваког киловата. Систем се може у року од само 2,5 године имплементирати у целу електроенергетску мрежу, трошкови увођења износили би највише 20% од једногодишњег губитка. И даље је потпуно нејасно зашто Влада, министар енергетике, руководство ЕПС-а, не желе увођење овог светког решења.У целом свету годишње крађе достижу 85 млрд. УС $, добри познаваоци верују да су двоструко веће. Систем за елиминацију би могао да се производи у Србији, да запосли 5 до 6 хиљада радника, и да се продаје целом свету. За сада Влада није заинтересована за производњу овог производа.

Из свега изнетог закључак је следећи:

 1. Цена струје је економска, обезбеђује пословање са профитом и развој нашег најважнијег јавног предузећа.
 2. Процењени вишак радника није превелико оптерећење, треба отпустити само „страначке“ кадрове.
 3. Смањење нетехничких губитака и увођење Система за елиминацију нетехничких губитака (истестираног у ЕПС-у) апсолутно никога не занима (Владу, министра енергетике, руководство ЕПС-а, Надзорни одбор) због чега су за само последње четири године губици троструко повећани.
 4. Губици струје у 2016.г, услед неспречавања крађе вероватно ће достићи трећину производње.
 5. ЕПС се све више урушава како би на крају завршио у рукама „паметних“ странаца.

Сви наведени аргументи по тачкама од 1. до 5. у потнупности не занимају чланове Фискалног савета. Сигуран сам да ће и даље инсистирати на смањењу броја радника, као и смањењу зарада. Бринуће се и за даља кредитна задуживања која тренутно износе 1,2 млрд.евра по изјави г. Вучковића, иако се цео дуг може вратити под условом да се само у једној години спрече крађе струје

Писмо надзорном одбору ЕПС-а


Извор: Корени
Аутор: Драган Радовић, текст објављњен 23.01.2016.

Тачно шест недеља је прошло од обраћања Надзорном одбору. Врло финог и културног, академског, обраћања. Жеља експертског тима (више професора универзитета и других еминентних стручњака) је била да упознамо Надзорни одбор са неким дешавањима која иду на штету нашег највећег и најважнијег јавног предузећа. На жалост, никакав одговор нисмо добили. Њих уопште не занима ШТА СМО ТО ХТЕЛИ ДА ИМ КАЖЕМО, ЧИЊЕНИЧНО ПОКАЖЕМО! Како је то могуће да Надзорни одбор не жели да чује податке који говоре о убрзаном урушавању ЕПС-а?

eps

Ово писмо је упућено и генералном директору ЕПС-а, г. Само сат времена по добијању он је реаговао, уследио је телефонски позив, г. Обрадовића је занимао „експертски“ тим: да ли је формиран од стране Владе, да ли у тиму има професора са БУ. Осим примедбе да у писму износимо тешке оптужбе, није га занимало да лично чује шта је то на шта желимо да укажемо.

**********************

НАДЗОРНИ ОДБОР ЕП Србије Доставити на руке г. проф. др Ковачевић Бранку

Поштовани,

Молим за сагласност да Вам доставимо одређене садржаје, које смо током бављења истраживања ефикасности низа средњих и великих система у Србији, имали прилике да проучимо и забележимо.

У истраживању највише смо користили податке објављене у службеним, јавно доступним, документима ЕП Србије. Истовремено смо имали и част и задовољство да своја опажања проверимо у контактима са низом експерата из домена електроенергетике, како из самог ЕПС-а тако и изван њега.

На жалост, све што смо „укрстили“ као податке добијене из низа различитих извора, потврђују чињеницу да руководство ЕПС-а не жели, не уме или чак и намерно опструира активности на санацијама изузетно тешких последица неефикасне организације и апсолутне небриге о нетехничким губицима електричне енергије (ЕЕ).

Ако сте вољни да Вама и Вашим сарадницима изнесемо неспорне чињенице о наведеном, молим да мене као представника експертског тима известите о томе. За почетак бисмо Вам проследили чињеничне податке, који илустративно, јасно и високо поуздано показују све оно што је одговорном стручњаку довољно разумљиво и потом му даје сва права да закључи исто или сасвим слично, као што смо то овом приликом навели.

Према службеним подацима ЕП Србије, непобитно је сигурно да се јавним објављивањем (новине, телевизија, интернет итд.) фризираних, а драматично умањених штета, које су несразмерне величинама стварних нетехничких губитака ЕЕ, та иста јавност доводи у заблуду. Стога се питамо, а и Вас врло одмерено питамо, да ли ико у Србији има право да обмањује, или просто речено, да вара и лаже грађане Србије? А када то раде државни службеници, који су истовремено и службеници 100% ДРЖАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА – ЕПС-а, немамо никакву дилему да ти исти и Вама „сервирају“ такве податке.

Најискреније и најлепше Вас лично и одбор на чијем сте челу, молимо да све написано проверите. Уверен сам да само Надзорни одбор може да се избори са онима који су нас погрешно информисали, као и да да иницијативу како би се свим расположивим средствима кренуло из корена решавање проблема нетехничких губитака ЕЕ.

Напомена : садашња вредност изгубљене ЕЕ у форми НЕПОТРЕБНИХ НЕТЕХНИЧКИХ ГУБИТАКА ЕЕ, а према цени за 1кWh у Србији, на годишњем нивоу већа од, за данашњу Србију фантастичних 250 милиона €. Иста та количина ЕЕ, на тржишту Европе, која изузимајући Норвешку и делимичну Француску, купује ЕЕ на отвореном тржишту, има вредност преко 700 милиона €.

У Београду, 10.12.2015.

Испред експертског тима:
Драган Радовић
П.С.
У прилог овог писма упућеном НО ЕПС-а, био је и текст о техничким и нетехничким губицима објављен у Коренима.

Телеком смо вероватно изгубили, а ЕПС?


Извор: Корени
Аутор: Драган Радовић: текст објављен 08.12.2015.

Телеком смо вероватно изгубили, да ли је и ЕПС на истом путу…

elektroekonomia22

Последњих година много пута смо слушали приче о нашим највећим јавним предузећима која годинама послују са губитком, Србија гасу и Железницама Србије. Све чешће као губиташ се помиње и ЕПС. Како је могуће да наше највеће јавно предузеће, уместо да прави добит од више стотина милиона евра годишње, се нађе у тројци губиташа? Простим погледом на званично објављене податке у ЕПС-овом билтену може се добити одговор.

Табела 1 – Губитак електричне енергије у периоду 2012.-2014.г.у милионима кWх.

tabela1

Подаци из Табеле 1. говоре о огромним губицима електричне енергије, у периоду 2012.-2014.г. невероватних 15,071 милијарди кWh! Званичници ЕПС-а имају један изговор: није се улагало у систем, зато су губици огромни. Ово образложење је потпуно паушално изречено, нетачно, неодговорно. У преносу струје, тачно је, постоје одређени губици, светски просек је 3 до 5%. Нека буде да је у Србији мрежа лоше одржавана, прихватамо техничке губитке од 5%, што значи да су нетехнички губици у приказаном периоду били по годинама: 9,1%, 9,8% и 13,5%. У кWh изражено изгледа овако: укупни губици ЕЕ за три године износе 15,071 млрд.кWh, када се умање за 5% дозвољених техничких губитака износе невероватних 10,314 млрд. кWh .

Табела 2 – Вредност наше изгубљене електричне енергије по ценама кWh у више европских земаља у милионима евра

tabela2

Подаци из Табеле 2 приказују губитке прерачунате по ценама кWh у више европских земаља. Губитак електричне енергије по просечној цени кWh у Европској унији за три календарске године, по званично објављеним подацима, укупно износи 1,883 милијарде евра!!! Просечно 627 милиона евра по години!!!

Нетехнички губитак у Србији има још једно име, УКРАДЕНА СТРУЈА!

„Влада Републике Србије усвојила је у уторак Предлог закона о потврђивању уговора о гаранцији између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој. Реч је о кредиту намењеним за пројекат реструктурирања Електропривреде Србије у укупном износу од 200 милиона евра“ – објавили су дневни листови. Више се и не зна који је ово кредит по реду, намена је увек иста: реструктурирање ЕПС-а. Под реструктурирањем се подразумева „…модернизација, развој, управљање и оперативна ефикасност енергетске инфраструктуре у Србији“ – нигде, ама баш нигде не пише смањење крађе струје, односно, нетехничких губитака.

Овај проблем као да не постоји, о њему се уопште не прича, чак и ако се прича, увек се износе исти подаци: крађе струје су 1,2 милијарде кWh и то државу кошта 80 милиона евра.

Нико не помиње огромни несклад између просечних 5% техничких губитака и 1,2 млрд.кWh, колико се по званичницима украде. Само једном, прошле године у августу председник Владе Александар Вучић је поменуо крађе од 18%, да неће бити повећања цене струје, док се не утврди ко краде струју. И више нико. Директор Обрадовић као да не зна да овај проблем постоји, њему је највећа брига да смањи број директора за 40. И да ЕПС постане акционарско друштво.

Зашто је крађа струје табу тема у Србији?
Ко то има интереса да се не открију криминалци који урушавају наше највеће јавно предузеће?

Да у ЕПС-у ипак има „одговорних“ показује покретање пројекта за смањења губитака у ЕД мрежи. Пројекат ће се реализовати у периоду 2016.-2020.г., састојаће се из пет пот-пројеката са врло прецизно одређеним задацима и планираним уштедама.

 1. Програм за побољшање управљања основним средствима – очекивана добит од пројекта 3,6 млрд. дин. (30 милиона евра, 6 милиона евра просечно по години),
 2. Програм побољшања одржавања основних средстава – очекивана добит 500 милиона динара (4,2 мил.евра),
 3. Програм за унапређење управљања мрежом – очекивана добит 600 милиона динара (пет милиона евра),
 4. Програм за смањење нетехничких губитака – очекивана добит 11,7 милијарди динара (97,5 мил.евра, просечно 19,5 мил.евра годишње),
 5. Програм измене модела пословања и регулативе – очекивана добит 36 млрд.дин (300 милиона евра, 60 мил. евра просечно по години).

Погледом на прецизно одређене задатке видимо да ће ЕПС и даље бити урушаван, нестручно вођен ка још већем урушавању, вероватно са циљем да се буд-зашто прода у блиској будућности. На такав закључак нас наводи редослед приоритета задатака: у фирми где се на тендерима губи више стотина милиона евра, где више хиљада радника има вишка, нетехнички губици односе стотине милиона евра, први задаци су боље управљање и одржавање основних средстава који ће донети добит од 7 милиона евра на годишњем нивоу!

Ставити на четврто место смањење нетехничких губитака, може само неко ко уопште не разуме материју, не познаје фактично стање, или ко са намером жели да уруши систем још више. И последњи задатак је врло дискутабилан, чудан боље речено: измена модела пословања??? Експерти ЕПС-а вероватно знају нешто што многи други не знају? Или је ово још „једна магла“ која треба да завара некога – да ли то експертски тим жели да завара руководство ЕПС-а и Владу, свесно их обмањујући или се то ради по инструкцијама одређених интересних група? Или је и једно и друго! У сваком случају, наведени пројект води ЕПС ка тоталном урушавању, са организовањем конференције за новинаре на којој ће (за две године) председник Владе објавити: систем је неодржив, морамо га приватизовати!

Средином новембра у Бечу је организован сајам нових технологија где је представљен нови систем „паметних бројила“ који ће у будућности у потпуности спречавати крађе струје.

Највеће светске компаније процењују да потрошња струје без плаћања на годишњем нивоу односи преко 85 милијарди долара. Како многе компаније фризирају податке, врло је могуће да крађе односе двоструко више новца. До краја 2020.г. очекује се да ће 72% европских домаћинстава користити нова бројила. Врло важан закључак је да се инвестиција у замену садашњих бројила, спречавањем крађе и већом наплатом, враћа се за само два месеца.

Да ли су паметна бројила спас и за ЕПС-а? Како дочекати 2020-у? Са садашњим годишњим повећањем нетехничких губитака, до 2020. г. једва да ће једна трећина струје остати потрошачима платишама, све остало ће бити покрадено! Србија не може да чека шест година да би се спречиле крађе струје!

Још давне 1994.г. екипа домаћих стручњака почела је да развија Систем за елиминацију нетехничких губитака. Пуних 20 година истраживања и рада је требало да дођу до коначног производа, јединственог у свету! Систем за елиминацију нетехничких губитака открива сваку тачку на којој нестаје кWh! И спречава крађе 100%!

Јединствено светско решење, овај тим стручњака, преко две године покушава да „поклони“ држави Србији како би се направила фабрика за производњу уређаја, за цео свет. Као и у многим другим приликама, држава није заинтересована. Најмање 6 до 8 хиљада радника би се запослило, производња Система био би у потпуности плод домаће памети.

Како је могуће да нико не жели спречити крађе струје изнад просечних 5% техничких губитака. Зашто до сада нико из ЕПС-а није реаговао? Зашто Влада Србије није реаговала, затражила да види могућности Система?

Немамо одговор на претходна питања, зашто, закључите сами!

Ко то тамо нама краде струју?


Извор:Царса

Аутор: Драган Радовић: економиста, стручњак за порезе и сиву економију (Политичко Бирократски Криминал - ПКБ)

Аутор: Драган Радовић: економиста, стручњак за порезе и сиву економију (Политичко Бирократски Криминал – ПБК)

Подаци из Табеле 1. (доле) говоре о огромним губицима електричне енергије, у периоду 2012.-2015.г. невероватних 24,353 милијарди kWh! Званичници ЕПС-а имају један изговор: није се улагало у систем, зато су губици огромни. Ово образложење је потпуно лажно, паушално изречено, неодговорно и криминално. У преносу струје, тачно је, постоје одређени технички губици, светски просек је 3 до 4%. Нека буде да је у Србији мрежа лоше одржавана, прихватамо техничке губитке од 5%, што значи да су нетехнички губици у приказаном периоду били по годинама: 9,1%, 9,8%, 13,5% и 20,3%. У кWх изражено изгледа овако: укупни губици ЕЕ за четири године износе 24,353 млрд.kWh, када се умање за 5% дозвољених техничких губитака износе 17,76 млрд. kWh. Прерачунато вредносно, по просечној цени kWh у Европској унији, укупни губитак електричне енергије за четири календарске године, по званично објављеним подацима, износи 3,243 милијарде евра (4,5 млрд.еура укупно)!!! Просечно 811 милиона евра по години!!!

Нетехнички губитак је стручни термин, преведено на народски језик има значење КРАЂЕ СТРУЈЕ!

Губитак електричне енергије у периоду  2012.-2015.г. у мил. еура и к
1. година 2012. 2013. 2014. 2015. Ук. 2012. -2015.
2. Испоручено  kWh 32423 30246 32461 36686 131816
3. Фактурисано  kWh 27836 25759 26464 27404 107463
4. Губитак      kWh 4587 4487 5997   9282   24353
5. Губитак струје прерачунат по просечној цени  kWh u pojedinim zemljama ЕУ
6. Словенија 750,9 734,5 981,7 1519,4     3986
7. Хрватска 638,5 624,6 834,8 1292,0     3390
8. Италија 891,3 871,8 1165,2 1803,5     4732
9. Мађарска 693,6 678,4 906,7 1403,4     3682
10. Аустрија 935,7 915,3 1223,4 1893,5     4968
11. Укуп.губити – по просеч.ценама  у ЕУ.  837,6 819,3 1095,1 1695,0     4497
12. Губитак . EE u % 14,1 14,8 18,5  25,3
13. Тех.губици 5% светски просек 5 5 5  5
14. Нетехнички губици у % 9,1 9,8 13,5  20,3
15. Нетех.губици у  kWh по годинама 2,9659 2,9747 4,374 7,448 17,76
16. Губици у мил. еура по просечн.цени  EE у ЕУ. 541,6 543,2 798,7 1360,0  3243,0

Алармантно је што у 2015.г. лоповлук односи четвртину производње! За само неколико година, од доласка нове коалиције 2012.г. губици су рапидно повећани. Основано претпостављамо да ће у 2016.г. крађе струје достићи трећину укупне производње, у 2017. вероватно половину, тада ћемо доспети на врх светске листе у „нетехничким губицима“. Прво место неприкосновено годинама држи Нигерија са крађама половине укупне производње.

Монтери монтирају "нетехничке губитке", а политичари шибицари нам краду не само садашњост, већ и будућност. Ако се не отрезниш народе - оглођаћете до коске, уз гроктај и флашу пива...!

Монтери монтирају „нетехничке губитке“, а политичари шибицари нам краду не само садашњост, већ и будућност. Ако се не отрезниш народе – оглођаће те до коске, уз гроктај задовољства и флашу пива…!

Уништитељи нашег највећег јавног предузећа, енергетског гиганта, привели су посао до краја, наменски су припремили ЕПС за продају! Или препуштање „страним партнерима“ на управљање! Ми смо глуп народ, не знамо да руководимо, правимо стравичне губитке, уништавамо све што су генерације стицале, богови са Запада мисле да нам све треба одузети.

Потврда о отимању ЕПС-а стигла је јуче, многи дневни листови објавили су вест да ММФ и Брисел притискају Србију да ово ЈП мора што пре продати. Јуче су објављени и вансерисјки подаци који потврђују најбоље резултате техничке Владе у смањењу дефицита, чак и о оствареном суфициту. Ако је тако, зашто онда морамо да продамо или уступимо ЕПС – породично благо никада се не продаје – наследство од дедова увек се преноси на унуке, никако на управљање странцима!

На жалост, можемо кукати до миле воље, већ поменути богови су донели одлуку, нама остаје само да прихватимо и што пре се прилагодимо.

Коме или чему?
Обавезној штедњи због више цене струје!

„Прилагођавање“ ће највише погодити пензионере, са просечним пензијама од 24 хиљ. дин. врло тешко ће плаћати двоструке или троструке износе рачуна за струју. Једно од решења је да се одрекну коришћења бојлера што повлачи и штедњу средстава за хигијену – двострука уштеда уз занемаривање оријенталних мириса.

Уопште, у бољем положају неће бити просветни и здравствени радници, са просечним платама од четрдесетак хиљада мораће штедети на храни, гардероби, летовања су одавно укинули, на хигијени неће смети.

Ипак, продаја ЕПС-а највише ће погодити управо оне који тренутно имају највише користи, врло логично. Има ту више категорија садашњих корист-ника, будућих губитника:

 1. Крадљивци струје – грађани и привредници, вероватно и „прикривени“ извозници. Нови власник ће „преко ноћи“ открити све крадљивце, то је врло лако када су у питању грађани и привредници: обзиром да су у „премоштавању“ помагали монтери из ЕПС-а, исти ће их пријавити и ето престанка уштеде, почеће са плаћањем рачуна са правом потрошњом. Страни УПРАВЉАЧ сигурно ће искористити СИСТЕМ ЗА ЕЛИМИНАЦИЈУ НЕТЕХНИЧКИХ ГУБИТАКА, светски а наш, производ домаћих стручњака (три пуне године наша Влада, директори ЕПС-а, Надзорни одбор, безобразно одбијају, да прихвате, вероватно да не би спречили астрономске крађе) јединствен у свету, који са 100% сигурности спречава губитак сваког кWх. Како су крађе струје у свету процењене на 85 млрд. УС $, УПРАВЉАЧ ће вероватно направити фабрику за производњу Система, пласирати га свим светским произвођачима и дистрибутерима струје и зарадити двоцифрени број милијарди УС $.
 2. Повезано са тачком 1., губитници су исти монтери, престаће да добијају „рекет“ од привредника и грађана зато што су их штитили. Ако су потрошачи имали много већу крађу, штету ће имати руководиоци који су их покривали, изгубиће провизију, такав плен нису препуштали монтерима.
 3. У групу већих губитника биће процењена трећина вишка радника, остаће без посла. Обзиром да су то већином страначки кадрови и други који су плаћали више хиљаде евра за добијање измишљеног радног места, отпуштање свих њих ће бити рутинска операција новог власника.
 4. Корисници тендера, руководиоци који су измишљали набавке, често непотребних резервних делова.
 5. Велики губитници ће бити и радници неких делова ЕПС-а, пример Колубарског региона, сви знамо какве су велике непотребне послове радили багерима, када им радни дан од 24 х трајао и по 30х. О престанку откупа земљишта за потребе копова, па чак и оног који нема никакве залихе угља не смемо сада причати, још увек је табу тема, „исплате су у току…..“

Да не причамо само о штети, руководећи се примерима из нама суседне Бугарске, корист ће остварити локалне самоуправе. Због хроничног недостатка новца у буџету и повећане цене кWх, улична расвета ће бити искључена, буџети градова у великој мери растерећенији. Биће угрожена безбедност грађана, то већ није тема овог текста.

Највећу корист, морамо да поменемо, имаће потписник уговора са наше стране, ИЗДАЈНИК НАД ИЗДАЈНИЦИМА, за сада не знамо ко ће то бити!!!

ЧАК НЕ МОЖЕМО НИ ДА ПРЕТПОСТАВИМО!!!

Да сазнамо, вероватно ће нам помоћи РТС, јер је НАШЕ ПРАВО ДА ЗНАМО СВЕ, као и Пинк, Тешка реч, политички аналитичари (разни Анђелковићи и Курјаци), чланови Фискалног савета, Налед и многи други експерти са платног списка државе.

НАПОМЕНА: операција припреме предавања ЕПС-а је у завршној фази, вероватно за Џ, реална вредност са свим ресурсима је између 15 и 16 милијарди еура.

Већ неколико година сам образлагао да ће продајом ЕПС-а, или уступањем, бити крај Србије.

Преварио сам се.

Превидео сам да имамо војвођанске оранице, рудна богатства, воде, шуме, органе …

НЕИСЦРПНО ЈЕ БОГАТСТВО СРБИЈЕ!

Важно је да смо имали корист од ЕПС-а…

До душе, неће бити нових песама попут оних које су у нама чувале Цара Лазара, Милоша Обилића, Карађорђа и Милоша Обреновића, Гаврила Принципа, војводу Мишића …

Ма нема везе, ко још слуша, чита, те песме.
Важно је да стварамо историју!

%d bloggers like this: