Шта (не)смета фискалном савету у ЕПС-у?


Извор: Царса
Текст писан: 18.09.2016.

Драган Радовић:

Зашто члановима Фискалног савета смета вишак радника који годишње коштају ЕПС и све грађане Србије само 120 милиона евра, а не сметају им губици струје који оштете државу за најмање ,36 милијарди евра???

Аутор: Драган Радовић, економиста

Аутор: Драган Радовић, економиста

Већ дужи временски период чланови Фискaлног савета критикују ЕПС, највише због процењеног вишка од 10 хиљада радника и висине плата које су повећане, како кажу, а требале су бити ниже за 10%. По некада се чује и критика да цена струје не обезбеђује стабилно пословање, да мора бити економска, као и да се морају смањити нетехнички губици.

На добијене критике из ЕПС-а одговарају да повећања плата није било што потврђују сваког месеца контроле Министарства финансија. На остале притужбе не одговарају.

Да има вишка запослених многи се слажу, сложно изговарају да је непотребно 10 хиљада радника. Још увек нико не образлаже који радници су прекобројни, тачније, да ли су вишак страначки кадрови и нерадници који су примљени преко „јаке“ везе, или стручни кадрови. „Стручних кадрова је и сада мање него што је потребно“, може се чути од добрих познавалаца кадровске структуре.

Математички гледано, просечни трошак по раднику у ЕПС-у на месечном нивоу достиже 1000 евра (нето + порези и доприноси). Укупни непотребни издаци, односно уштеде које би се добиле отпуштањем вишка радника, по Фискалном савету, месечно би износиле десет милиона, годишње 120 милиона евра. Реално, ова уштеда је занемарљива у односу на уштеде које би се добиле спречавањем крађе струје.

ЕПС је у свом билтену за 2015.г. приказао податке о производњи, испорученим и фактурисаним количинама. Укупно испоручена ЕЕ потрошачима је 36,69 млрд. кWх, фактурисана количина је 27,4 млрд.кWх – разлика од 9,28 млрд.кWх води се као нестала струја, стручно речено: технички и нетехнички губици. У свету, у развијеним земљама губици струје крећу се до 3%, толеришу и до 5%, у Србији достижу неверованих 25,3%!!!

По просечним ценама кWх у земљама Европске уније, губици струје остварени у Србији вредни су 1,69 милијарди евра само у 2015.г.!!!
По одбитку дозвољених 5% губици су САМО 1,36 милијарди евра!!!

Зашто члановима Фискалног савета смета вишак радника који годишње коштају ЕПС и све грађане Србије само 120 милиона евра, а не сметају им губици струје који оштете државу за најмање 1,36 милијарди евра???

Напомена: ако би ЕПС отпустио 10000 радника, уштеда би износила само 8,82% од укупне украдене количине струје (занемарљива уштеда)!

Фискални савет је подржао и безначајно повећање цене струје најављено од 01.10.2016.г. за 3,8%. По речима министра Антића, сваки потрошач ће месечно плаћати 1 евро више. Ако знамо да у држави има око 3,3 милиона бројила, боља наплата на месечном нивоу ће бити 3,3 милиона евра, око 40 милиона на годишњем нивоу!!! Поново потпуно занемарљиво, већи приходи за ЕПС који се истовремено уопште не бори за смањење крађе струје у висини од 1,3 млрд. евра!!!

Из Фискалног савета су често говорили да цена струје није економска, никада нису образложили како се израчунава економска цена када четвртина целокупне производње нестане из мреже (а да то никога не занима)?

Да је цена и те како економска, и поред огромног криминала који се врши годинама у ЕПС-у, потврђују изјаве садашњег в.д. директора Милорада Грчића, који наводи да је ЕПС од почетка године остварио преко 100 милиона евра профит.

Систем за елиминацију нетехничких губитака

Систем за елиминацију нетехничких губитака је производ „домаће памети“, већ истестиран у појединим деловима ЕПС-а, открива и спречава губитак сваког киловата. Систем се може у року од само 2,5 године имплементирати у целу електроенергетску мрежу, трошкови увођења износили би највише 20% од једногодишњег губитка. И даље је потпуно нејасно зашто Влада, министар енергетике, руководство ЕПС-а, не желе увођење овог светког решења.У целом свету годишње крађе достижу 85 млрд. УС $, добри познаваоци верују да су двоструко веће. Систем за елиминацију би могао да се производи у Србији, да запосли 5 до 6 хиљада радника, и да се продаје целом свету. За сада Влада није заинтересована за производњу овог производа.

Из свега изнетог закључак је следећи:

  1. Цена струје је економска, обезбеђује пословање са профитом и развој нашег најважнијег јавног предузећа.
  2. Процењени вишак радника није превелико оптерећење, треба отпустити само „страначке“ кадрове.
  3. Смањење нетехничких губитака и увођење Система за елиминацију нетехничких губитака (истестираног у ЕПС-у) апсолутно никога не занима (Владу, министра енергетике, руководство ЕПС-а, Надзорни одбор) због чега су за само последње четири године губици троструко повећани.
  4. Губици струје у 2016.г, услед неспречавања крађе вероватно ће достићи трећину производње.
  5. ЕПС се све више урушава како би на крају завршио у рукама „паметних“ странаца.

Сви наведени аргументи по тачкама од 1. до 5. у потнупности не занимају чланове Фискалног савета. Сигуран сам да ће и даље инсистирати на смањењу броја радника, као и смањењу зарада. Бринуће се и за даља кредитна задуживања која тренутно износе 1,2 млрд.евра по изјави г. Вучковића, иако се цео дуг може вратити под условом да се само у једној години спрече крађе струје

Драган Радовић: Зауставити пропаст ЕПС-а и припреме за приватизацију!


Извор: Стање ствари

„Цена струје у Србији, иако је најнижа, остаће непромењена захваљујући ефикасном пословању и уштедама које је остварила Електропривреда Србије (ЕПС). У прва три месеца ове године ЕПС је направио уштеду већу од шест милијарди динара и остварио 6,5 пута већи профит од очекиваног – 14 милијарди. Извозом струје у прва четири месеца зарађено је око 42 милиона евра“

изјавио је генерални директор тог предузећа Милорад Грчић пре месец дана.

Немцима је превисока цена од три до четири милијарде евра, иако знају да је реална између петнаест и шеснаест милијарди евра – па зашто би платили преузимање, ако већ могу да уђу у управљачку структуру!

Немцима је превисока цена од три до четири милијарде евра, иако знају да је реална између петнаест и шеснаест милијарди евра – па зашто би платили преузимање, ако већ могу да уђу у управљачку структуру!

Милорад Грчић је овом изјавом потврдио нешто што образлажемо већ пар година: ЕПС мора на годишњем нивоу имати профит од најмање пет стотина милиона, врло реално и читавих милијарду евра! Добит од 14 милијарди динара, односно 113,7 милиона евра, са истим резултатом у наредна три квартала, на годишњем нивоу донеће профит од 455 милиона евра!!!

ФАНТАСТИЧНО!

Још увек без спречавања крађе струје, вероватно са врло малим уштедама на пљачкашким тендерима и без икаквог отпуштања вишка (до трећине) радника!

Највеће уштеде у ЕПС-у могуће је остварити спречавањем крађе струје, или како у нашем највећем јавном предузећу кажу: смањењем нетехничких губитака! У августу 2014. председник Владе је дао изјаву да неће бити повећања цене струје док се не утврди ко краде 18% струје! На крају 2014. укупна разлика испоручене и нефактурисане струје износилаа је 5,997 млрд. kWh!!! Питамо се: на основу којих параметара је Љубинко Савић, секретар Удружења за енергетику Привредне коморе Србије, дао следећу изјаву дневном листу Политика: „Годишњи губици ЕПС-а само по основу нетехничких губитака, дакле, крађе струје, равни су годишњој производњи једне и по термоелектране типа „Костолца Б”, снаге 500 мегавата, што су огромни губици“. Савић даље каже: „У Европи су ови нетехнички губици управо због уведених паметних бројила значајно смањени и износе око три одсто, а у Србији су и даље између 10 и 12 процената“ (подаци у Билтену показују нетехничке губитке у висини од 18,5%).

Просто је невероватно колико сви завничници, који имају везе са ЕПС-ом, обмањују јавност. У билтену ЕПС-а за 2014. г. у подацима о производњи струје стоји податак да је годишња производња термоелектране Костолац Б 2,298 млрд. kWh, ако су крађе струје једнаке једној и по производњи, добијамо количине од 3,447 млрд. kWh. Питамо г. Савића, где је нестала разлика у приказаним подацима у количини од 2,55 млрд. kWh? Никада нећемо добити тај одговор! Нити ћемо добити одговор на питање: како је могуће да су у последњих неколико година крађе струје, нетехнички губици, дуплирани! Када смо већ код математике, нејасно је коју цену kWh је користио г. Савић када је срачунао да губици у Србији износе само 60 милиона евра, износ који као понављачи у школи годинама изговарају сви званичници са платног списка државе (било да су запослени у ЕПС-у, Агенцији за енергетику, Мин. енергетике, Надзорном одбору) када причају о крађама струје. У већ поменутој изјави Савић наставља да обмањује јавност податком да су крађе струје 10% до 12%, иако математика доказује да су нестанци струје 18,5%.

Пратећи ову материју дуги низ година недвосмислено доказујемо да ЕПС мора на годишњем нивоу имати милијарду евра остварен профит!!! Стварност је другачија.

Много пута сам писао о крађама струје у ЕПС-у, што сам више писао и дизао галаму, крађе су биле све веће и веће.

Једно „дизање“ галаме је писмено стигло до Александра Вучића, августа 2014. године, у јеку прича о поскупљењу струје. Александар Вучић је на конференцији за новинаре јасно и гласно изговорио: „Немојте да ми долазите са захтевима за поскупљење цене струје док не утврдимо ко краде 18% струје!“

Од тог момента, сви крадљивци струје понашали су се као да је Вучић изговорио „… крадите више, јаче, свееее…“ крађе су се значајно повећале.

Те 2014. године нестало је струје за чак 6 млрд. kWh, годишња производња Ђердапа је била је 5,91 kWh (целу годину је Ђердап радио за струју која је украдена).

ЕПС је јуче објавио свој Билтен за 2015. годину. Подаци недвосмислено говоре да су крађе струје повећане чак на 8,8 млрд. kWh, за само једну годину достигле су невероватних ЧЕТВРТИНУ свеукупне производње струје у Србији, при чему буџет губи најмање 1,3 милијарде евра.

Како је производња Ђердапа 1 смањена на 4,994 млрд. kWh, хидроцентрала мора да производи целу годину и 280 дана од следеће за украдену струју у 2015. годину.

Криминални тренд сигурно ће се наставити, брзо ће крај 2016. године и констатоваћемо да је нестала трећина произведене количине струје, а већ 2017. године половина. Изједначићемо се са Нигеријом – грађани Србије, добро дошли у банана земљу!!!

Да се вратимо на фантастичне резултате с почетка текста. Искрено, сумњамо у њих! Просто је немогуће да се оствари добит 6,5 пута већа од планиране, преко сто милиона евра само у првом кварталу. Да ли има разлога за „филовање“ података, не само од стране директора Грчића, већ и Савића? Само један одговор се намеће: наменски се сервира добра прича, вероватно за БУДУЋЕГ: власника, сувласника, главног менаџера или ко зна кога већ? Да ће се „нешто“ десити потврђује убрзано сређивање стања унутар система („шминка се девојка за давање“), приметно је и: 1. учестала прича о отпремнинама како би се значајно смањио број запослених, 2. тестирање у једном делу ЕПС-а, после више година одбијања, система који спречава растур и крађе сваког киловата (годинама су разни министри енергетике и директори ЕПС-а одбијали увођење Система за елиминацију нетехничких губитака), 3. склањање залиха разних резервних делова, највише оних који су набављани, а да уопште нису били потребни, вероватно због „уградње“ на тендерима (само у једном делу ЕПС-а сумњиви делови који покушавају у највећој тајности да се отпишу из евиденције износе више десетина милиона евра).

А „БУДУЋИ“ може бити само Немац. Сумња је основана, јер ЕПС највише кредитног задужења има код немачких повериоца. Још гора сумња је начин на који би се спровела радња давања, назире се већ опробан начин, сличан или исти као уступање ЈАТ-а за „Џ“ (жаргонски речено) на „заједничко“ управљање Арапима и стварање Ер Србије.

Немцима је превисока цена од три до четири милијарде евра, иако знају да је реална између петнаест и шеснаест милијарди евра – па зашто би платили преузимање, ако већ могу да уђу у управљачку структуру!

Сада вам је јасно зашто су полуписмени курсисти били на челу ЕПС-а последњих неколико година!

Епс не сме прећи у руке странаца, ако то буде мораће га вратити народу Србије кад тад!!!

ЕПС мора имати милијарду евра годишњи профит!!!


Аутор: Драган Радовић, у Беогхраду 13.06.2016.

Почетком претходне недеље БЕТА је пренела изјаву Милорада Грчића, привременог директора нашег највећег јавног предузећа, дату новинару РТС-а:

„Цена струје у Србији, иако је најнижа, остаће непромењена захваљујући ефикасном пословању и уштедама које је остварила Електропривреда Србије (ЕПС), изјавио је данас генерални директор тог предузећа Милорад Грчић.

У прва три месеца ове године ЕПС је направио уштеду већу од шест милијарди динара и остварио 6,5 пута већи профит од очекиваног – 14 милијарди, рекао је Грћић за РТС и додао да је извозом струје у прва четири месеца зарађено око 42 милиона евра.“
Милорад Грчић је овом изјавом потврдио нешто што образлажемо већ пар година: ЕПС мора на годишњем нивоу имати профит од најмање пет стотина милиона, врло реално и читавих милијарду еура! Добит од 14 милијарде динара, односно 113,7 милиона еура, са истим резултатом у наредна три квартала, на годишњем нивоу донеће профит од 455 милиона еура!!! ФАНТАСТИЧНО! Још увек без спречавања крађе струје, вероватно са врло малим уштедама на пљачкашким тендерима и без икаквог отпуштања вишка (до трећине) радника!

Највеће уштеде у ЕПС-у могуће је остварити спречавањем крађе струје, или како у нашем највећем јавном предузећу кажу: смањењем нетехничких губитака! У августу 2014.г. председник Владе је дао изјаву да неће бити повећања цене струје док се не утврди ко краде 18% струје! На крају 2014.г. укупна разлика испоручене и нефактурисане струје износила је 5,997 млрд. кWх!!! Питамо се: на основу којих параметара је пре пар дана Љубинко Савић, секретар Удружења за енергетику Привредне коморе Србије, дао следећу изјаву дневном листу Политика:

„Годишњи губици ЕПС-а само по основу нетехничких губитака, дакле, крађе струје, равни су годишњој производњи једне и по термоелектране типа „Костолаца Б”, снаге 500 мегавата, што су огромни губици“.

Савић даље каже: „У Европи су ови нетехнички губици управо због уведених паметних бројила значајно смањени и износе око три одсто, а у Србији су и даље између 10 и 12 процената“ (подаци у Билтену показују нетехничке губитке у висини од 18,5%).
Просто је невероватно колико сви завничници, који имају везе са ЕПС-ом, обмањују јавност. У билтену ЕПС-а за 2014.г. у подацима о производњи струје стоји податак да је годишња производња термоелектране Костолац Б 2,298 млрд.кWх, ако су крађе струје једнаке једној ипо производњи, добијамо количине од 3,447 млрд. кWх. Питамо г. Савића, где је нестала разлика у приказаним подацима у количини од 2,55 млрд. кWх? Никада нећемо добити тај одговор! Нити ћемо добити одговор на питање: како је могуће да су у последњих неколико година крађе струје, нетехнички губици, дуплирани! Када смо већ код математике, нејасно је коју цену кWх је користио г. Савић када је срачунао да губици у Србији износе само 60 милиона еура, износ који као понављачи у школи годинама изговарају сви званичници са платног списка државе (било да су запослени у ЕПС-у, Агенцији за енергетику, Мин. енергетике, Надзорном одбору) када причају о крађама струје. У већ поменутој изјави Савић наставља да обмањује јавност податком да су крађе струје 10% до 12%, иако математика доказује да су нестанци струје 18,5%.

Пратећи ову материју дуги низ година недвосмислено доказујемо да ЕПС мора на годишњем нивоу имати милијарду еура остварен профит!!! Стварност је другачија.

Због (врло сумњивих) лоших резултата уназад годинама, ЕПС мора узимати кредите, једини начин покривања и финансирања огромних обавеза.

Колико је задуживање узело маха говори вест објављена пре седам година, 2.септембра 2009.г. пренео је РТС:
„Генерални директор Електропривреде Србије Драгомир Марковић и директор Европске банке за обнову и развој за Србију Хилдегард Гацек потписали су Уговор о зајму између ЕБРД-а и ЕПС-а, вредан 40 милиона евра, за набавку и увођење бројила за даљинско очитавање утрошене електричне енергије у Србији. Госпођа Гацек је подсетила да је ЕБРД ове године у Србију уложила 322 милиона евра, прошле 423, а да су укупне инвестиције те међународне финансијске организације у Србију од 2001. године до 02.09.2010. 2,1 милијарду евра.“
Да се вратимо на фантастичне резултате с почетка текста. Искрено, сумњамо у њих! Просто је немогуће да се оствари добит 6,5 пута већа од планиране, преко сто милиона евра само у првом кварталу.

Да ли има разлога за „филовање“ података, не само од стране директора Грчића, већ и Савића? Само један одговор се намеће: наменски се сервира добра прича, вероватно за БУДУЋЕГ: власника, сувласника, главног менаџера или ко зна кога већ? Да ће се „нешто“ десити потврђује убрзано сређивање стања унутар система ( „шминка се девојка за давање“), приметно је и :

  • а. учестала прича о отпремнинама како би се значајно смањио број запослених,
  • б. тестирање у једном делу ЕПС-а, после више година одбијања, система који спречава растур и крађе сваког киловата (годинама су разни министри енергетике и директори ЕПС-а одбијали увођење Система за елиминацију нетехничких губитата),
  • ц. склањање залиха разних резервних делова, највише оних који су набављани, а да уопште нису били потребни, вероватно због „уградње“ на тендерима (само у једном делу ЕПС-а сумњиви делови који покушавају у највећој тајности да се отпишу из евиденције, износе више десетина милиона еура).

А „БУДУЋИ“ може бити само Немац. Сумња је основана, јер ЕПС највише кредитног задужења има код немачких повериоца. Још гора сумња је начин на који би се спровела радња давања, назире се већ опробан начин, сличан или исти као уступање ЈАТ-а за „Џ“ (жаргонски речено) на „заједничко“ управљање Арапима и стварање АИР Сербие. Немцима је превисока цена од три до четири милијарде еура, иако знају да је реална између петнаест и шеснаест милијарди – па зашто би платили преузимање, ако већ могу да уђу у управљачку структуру! Ако се претходни сценарио оствари, у Србији народна изрека „спашавај се ко може“ више неће постојати.

НАПОМЕНА

Према званичним подацима ЈП „ЕП Спбије“ годишњи „нетехнички“ губици достижу 6 млрд. (шест милијарди) кWх,, скоро петина производње. Ова количина електричне енергије (ЕЕ-е) одговара годишњој производњи хидроцентрале Ђердап I (5,91 млрд. кWх у 2014.г.)
За производњу наведених приближно 6.000.000.000 (шест милијарди) кWх ЕЕ-е потребно је утрошити приближно 10,000.000 тона угља – лигнита са наших површинских копова. Са друге стране, за ову количину сагорелог угља и производњу наведене количине електричне енергије, потребно је утрошити финалну енергију за ископ (уклањање) приближно 30,000.000 тона јаловине, чијим се копањем и одлагањем деградира земљиште, што се у Србији још увек одвија као трајан процес.

Врло ефектна илустрација обима и величине штете услед нетехничких губитака електричне енергије је следеће поређење: истоветни губитци би настали у случају да негде, направимо огромну вештачку планину од око 10,000.000 Т лигнита, затим исту запалимо 01. Јанура, да би до краја следеће године 31. децембра (две године непрекидно) ова планина потпуно изгорела, а без икаквих корисних ефеката на пример: циљног загревања, па макар то било и грејање једне једине кофе воде.

%d bloggers like this: