Народна резолуција о заштити територијалног интегритета и уставног поретка Србије…!


Над Србијом се надвила опасност да однарођени квислиншки режим, на правни начин ускоро призна отцепљен Космет као државу, зато је од наших доказаних патриота, попут пензионисаног пуковника Горана Јевтовића, организовано потписивање народне резолуције којом би срби као народ, и сви остали грађани који нису срби, дали свој пресудни допринос у спречавању потписивања било каквог документа од стране државних органа, који би на директан или индиректан начин, признали отцепљено Косово као државу.

Пре него што вам пренесем комплетан текст резолуције са сајта Народна резолуција, издвајам један цитат да би имали на самом почетку представу о чему се ради:

Цитат:

„Имајући у виду реалну опасност која се надвила у минулом периоду као резултат чињења државних органа, и посебно након учесталих најава председника Републике као и чланова Владе, да ће се у склопу преговора са косовским Албанцима приступити потписивању „Споразума о нормализацији односа“ или документа, односно уговора сличног назива и садржаја са сепаратистичким властима такозваног „Косова“ под покровитељством Европске уније, који ће имати снагу међународног „мировног уговора“ као финалног акта о завршетку рата 1999. године, чиме би се у име Републике Србије озваничила и посредно или непосредно признала „република Косово“ и извршило ампутирање тог дела територије Србије…“

******************************

Линк ка сајту „Народна резолуција“:
https://narodnarezolucija.rs/index.php

НАРОДНА РЕЗОЛУЦИЈА

о заштити територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије

– Подсећајући српски народ у земљи и расејању и све грађане Србије, као и релевантне међународне чиниоце, на више резолуција Народне скупштине којима се потврђује суверенитет и територијални интегритет Републике Србије укључујући у то и територу „Споразума о нормализацији односа“ или документа, односно уговора сличног назива и садржаја са сепаратистичким властиију покрајине Косово и Метохија, онако како стоји у Уставу Републике Србије и Резолуцији 1244 Савета безбедности Организације уједињених нација,

– Имајући у виду реалну опасност која се надвила у минулом периоду као резултат чињења државних органа, и посебно након учесталих најава председника Републике као и чланова Владе, да ће се у склопу преговора са косовским Албанцима приступити потписивањма такозваног „Косова“ под покровитељством Европске уније, који ће имати снагу међународног „мировног уговора“ као финалног акта о завршетку рата 1999. године, чиме би се у име Републике Србије озваничила и посредно или непосредно признала „република Косово“ и извршило ампутирање тог дела територије Србије,

– Стављајући до знања свим међународним чиниоцима да Република Србија, српски народ у целини и сви њени грађани, поштујући Повељу УН, бројне важеће резолуције, декларације и међународне конвенције, затим Завршни акт КЕБС-а из Хелсинкија 1975. године, и свој Устав, имају право и обавезу да се легалним и међународноправно признатим средствима супротставе наведеном, све изгледнијем развоју догађаја,

– Изражавајући спремност да у постојећој ситуацији, а нарочито након потписивања „Бриселског споразума“ и пратећих докуменaта од 2013. године и надаље, као и осталих споразума или договора потписаних пре 2013. и спроведених у пракси, којима се угрожава територијални интегритет Републике Србије, да допринесе мирном и споразумном решавању овог питања на основу начела и норми међународног права у складу са Резолуцијом 1244 СБ УН и свог Устава, а то је „суштинска аутономија“ или „самоуправа“ на простору покрајине Косово и Метохија у оквиру уставног поретка Републике Србије, а не „република“ односно „независна држава“ или било какав облик устројства који би имао државне или атрибуте делимичне или потпуне самосталности,

– Очекујући од државних органа Републике Србије да безпоговорно и без изналажења било каквих изговора као што су: европске интеграције, регионална сарадња, мировна политика, економски развој, инвестиције и слично, као и наводни притисци разних светских сила, организација или утицајних појединаца, што је, иначе, строго забрањено Резолуцијом 2131 Генералне скупштине УН од 1965. године, да предузму одговарајуће државне мере и обезбеде слободу и равноправност за све грађане и територијални интегритет Републике Србије у њеним међународно признатим границама,

– Српски народ и грађани Србије бранећи част, достојанство, историјске тековине, духовне светиње на простору Косова и Метохије и достигнути државотворни ниво гарантован Повељом УН, као и важећим резолуцијама, декларацијама и конвенцијама, које имају апсолутну супремацију како у међународним односима тако и над унутрашњим законодавствима држава чланица Организације УН, којима се подробно регулише мир и безбедност у свету и поштовање међудржавних граница, те међународно признати достигнути нивои који су учвршћени бројним мировним уговорима у даљој и ближој прошлости, подсећа да су та права у случају Републике Србије у вези са Косовом и Метохијом, гарантована мировним уговорима и споразумима почев од 1912. године па надаље, све до Војно-техничког споразума из Куманова 1999. године и Резолуције 1244 као акта „примирја зараћених страна“, којима је од стране свих релеватних међународних чинилаца и нарочито великих сила потврђено, да територија покрајине Косово и Метохија трајно и неотуђиво припада Републици Србији,

– Констатујући да политичке странке, разни покрети и удружења грађана, као уставна категорија, чија је улога да демократски обликују политичку вољу грађана и заступају њихове државотворне интересе, не чине довољно или су потпуно пасивни, а неретко повлаче погрешне или неадекватне политичке потезе у борби за очување територијалног интегритета Републике Србије, те да у вези са тим, упорним учествовањем у изборним процесима зарад партикуларних интереса дају легитимитет, легалитет и пресудну политичку снагу коалицији странака на власти, која је евидентно противуставно присвојила сувереност од грађана и мимо Резолуције 1244 и Устава, и у околностима подређености у међународним односима, спроводи преговоре са сепаратистичким властима у циљу такозване нормализације односа са „Косовом“,

На основу напред наведеног а у складу са чланом 2. Устава Републике Србије који утврђује да „сувереност потиче од грађана“, која се може остваривати уставним институтом под називом „народна иницијатива“, српски народ у земљи и расејању широм света, заједно и равноправно са свим грађанима Републике Србије, доноси с пролећа 2018. године,

НАРОДНУ РЕЗОЛУЦИЈУ

о заштити територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије

1. Налаже се председнику Републике, Народној скупштини и Влади Републике Србије да обуставе даље преговоре са сепаратистичким властима такозваног „Косова“ који се воде под покровитељством Европске уније и да предузму расположиве државне мере како би се зауставила примена обавеза преузетих „Првим Бриселским споразумом“, као и одлуке, споразуми и договори, пре и након 2013. године, којима је угрожен територијални интегритет Републике Србије на простору покрајине Косово и Метохија.

2. Забрањује се председнику Републике, председнику Владе или било ком државном функционеру, да прихвати својевољно или под стварним или наводним притиском, или у било којим другим околностима, а затим у име Републике Србије потпише „Споразум о нормализацији односа“ са сепаратистичким властима „Косовa“, или било који други документ који би имао снагу и обележје „мировног споразума“ или неког другог међународно признатог уговора, чиме би та квази држава у потпуности заживела уз посредовање и гаранције Европске уније и осталих међународних чинилаца.

3. Обавезују се представници државних органа из тачке 1. и 2. ове Народне резолуције, да предузму расположиве мере према Савету безбедности и Генералном секретаријату УН, захтевајући да се преговори са косовским Албанцима наставе искључиво на основу садржаја и у духу Резолуције 1244, којом је регулисано и гарантовано право тој националној мањини на „суштинску аутономију“ или „самоуправу“ у оквиру уставног поретка Републике Србије која има суверенитет над покрајином Косово и Метохија као делом своје територије.

4. Захтева се од највиших државних органа да званично признају или констатују фактичко стање „ратне окупације дела територије“, покрајине Косово и Метохија, као међународноправног института регулисаног правилима међународног ратног права о окупацији која су садржана у „Хашком правилнику о законима и обичајима рата на копну“ од 1907. године, који је придодат „IV хашкој конвенцији“, и о томе обавесте међународну заједницу, пре свих Савет безбедности и Генерални секретаријат УН, како би се прецизно дефинисало стварно стање на терену и обезбедила припадајућа значајна заштита српског и осталог становништва на простору Косова и Метохије, предвиђена Хашким и другим конвенцијама, од својевољног поступања окупационих војних снага и њихових паравојних и парабезбедносних савезника и других агресивних група на територији, и заштитила имовина Републике Србије.

Ово тим пре што је у више наврата након престанка борбених операција и обуставе оружаних дејстава у рату 1999. године, првобитно субверзивним и подмуклим поступањем а на крају и директно, 2008. године, изигран и прекршен међународноправни институт „примирје“, потписан у Куманову под називом „Војно-технички споразум“ а затим потврђен Резолуцијом 1244 СБ УН, који се сматра дефинитивним обустављањем борбених операција.

5. Забрањује се државним органима и представничким телима, пре свих Народној скупштини, да покрећу иницијативу, врше пропаганду или било који други масовни утицај, а затим и распишу евентуални референдум или други облик јавног изјашњавања, којим би се грађани директно или индиректно, то јест прикривено у склопу изјашњавања о промени Устава Републике Србије или решавања сличних питања, навели, довођењем у заблуду, да се опредељују о територији покрајине Косово и Метохија и њеном уставном статусу у оквиру уставног поретка Републике Србије.

6. Ставља се на знање највишим представницима државних органа Републике Србије, као и свим релевантним међународним чиниоцима, на првом месту Савету безбедности УН, да ће се у случају игнорисања захтева и налога из Народне резолуције од стране напред наведених државних органа, а посебно уколико у било ком виду потпишу са властима сепаратиста на Косову и Метохији „Споразум о нормализацији односа“ или сличан документ по форми и садржају, који одступа од Устава и Резолуције 1244, а којим се одричу територијалног интегритета Републике Србије на простору покрајине и признају било који вид сецесије, односно ампутацију наведене територије, да српски народ у земљи и расејању и грађани Србије, неће признати такав акт, унапред га проглашавајући противуставним и криминалним чињењем за које је предвиђено кривично гоњење према Глави двадест осмој Кривичног законика Републике Србије.

7. Са садржајем Народне резолуције, резултатима потписивања и израженој политичкој вољи у вези територијалног интегритета властите државе, званично упознати широку јавност а пре свих Народну скупштину, председника Републике, Владу Србије и друге државне органе, националне институције, политичке странке и покрете, као и међународне чиниоце, пре свих Савет безбедности и Генерални секретаријат УН, затим ОЕБС, Европску унију и друге светске организације, констатујући да ће се изражена воља и одлука носиоца суверености, српског народа и осталих грађана Србије, применити у пракси.

Уколико се воља потписника Народне резолуције буде игнорисала од стране актуелних државних органа и не буде спровела одмах или у разумном року, примена исте ће уследити када се стекну политички и безбедносни услови, односно када се изврши промена власти и држава Србија ослободи статуса подређености у међународним односима, наметнутог од стране трансатлантских сила и разних глобалистичких организација и тела.

Саставни део Народне резолуције су заштићени електронски записи са личним подацима потписника, као и прегледи и табеле са својеручним потписима, затим статистички показатељи разврстани у више категорија и остали подаци од значаја за валидност и веродостојност овог документа.

******************************

ivan-grozni

Прочитај и потпиши Народну Резолуцију! Дај свој глас (одлуку!) да си против да државни органи Србије, у наше име, званично и правно признају такозваној „Републици Косово“ независност, да је држава, јер Косово и Метохија је Србија…! Кликни на слику да би отишао на сајту за потписивање резолуције

Због огромне медијске блокаде, од пресудног је значаја да обавештавате своје комшије, познанике, пријатеље и рођке о потписивању народне резолуције. Обавештавајте их мејловима о свему, дајте им линк ка сајту народне резолуције да је прочитају, да је схвате, и да одлучно потпишу резолуцију, а на флеш стиковима можете копирати ове најбитније текстове и прослеђивати их познаницима и пријатељима на послу, по кафићима, кафанама, или кад их посетите у становима или кућама…

Текст народне резолуције:
Скини текст»

Важно саопштење:
Скини текст»
Линк ка тексту на сајту: „Народна резолуција“:
https://narodnarezolucija.rs/index.php/info/vazno

Због чега се не предавати и како даље водити борбу
Скини текст»
Линк ка тексту на сајту: „Народна резолуција“:
https://narodnarezolucija.rs/index.php/info/3-info2

Мора се схватити супер озбиљност ситуације, а пошто смо као народ од петооктобарских промена тако избушени и излуђени свакојаким домаћим интелектуалним и политичким антисрбским шљамом, а посебно тзв. „опозицијом“, тако да нема ко да нас организује око очувања Космета, па је с тога ово електронско потписивање народне резолуције идеална прилика да се као народ и грађани самоорганизјемо и ујединомо око очувања интегритета наше домовине, наше Србије…!

Нисмо ми толико кукавице, већ се дешава нешто друго, то треба укратко објаснити…

Било када да се србски народ побунио против нечега, никада то није урадио народ сам по себи, без да га ико из круга власти не организује и дозволи му побуну. Увек је неко из круга власти, посебно из безбедоносних и војних служби, у кључним моментима допустио народу да се побуни и постигне дати пројектован циљ, а разлог је тај што су то били људи из власти који су радили за добробит своје државе, и свог народа.

Имамо и примере, хајде да погледамо најближу историју….

Обарање власти на чувеним демонстрацијама 27. марта 1941. године није извео пуки голоруки народ, већ је тадашње обарање власти које су потписале тројни пакт са Хитлером, покренуто од стране одређеног круга људи са врха власти и војске који су имали моћ да се та акција спроведе у дело, а народно незадовољство је само искоришћено у сврху свргавања власти, иначе да није било тог дела власти који је био на страни народа, народ никада не би могао сам да изведе тај пуч, демонстарције би биле у том случају брзо угушене, а страдао би невин народ.

Да узмемо и најновији пример, када је 2000-те године свргнут Милошевић, иако се тада у Београду окупило око 700.000 људи, да један део власти који је поседовао моћ, што војни део, што полицијски, што из обавештајних служби… није све то организовао и дозволио народу да се окупи испред скупштине, народ никада сам не би срушио Милошевића.

Наравно, у оба ова случаја, све се то тако перфидно организује да изгледа као да се то народ „спонтано“ самоорганизовао и срушио власт, али наравно нисмо деца, никада се нигде у свету такво обарање власти није дешавало, спонтано, искључиво само од стране народа и грађана, увек је све то чињено уз „невидљиву“ организације једног ужег, али моћног дела државног апарата, а после се политичари смишљено и циљано додворавају народу и тепају му, као, ето:

Народ се самоорганизовао, исказао своју вољу, и сам срушио тиранина…“

А то се чини само зато што ти хоштаплери знају да то народ воли да чује, као и да се тако слатким речима народ успава до следећег пута када ће народ опет „спонтано“ да се побуни, и као по правилу да буде искориштен и употребљен. Истина је потпуно на другој страни, увек је један битан и моћан део власти организовао уз помоћ народа све побуне и свргавање разних владара, ништа није спонтано, али се то тако циљано одради да тобоже све изгледа као „спонтано“. Тако се те ратне игре праве и функционишу…

Међутим, сада, после петооктобарских промена 2000-те, ми смо ПО ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ потпуно избушени као народ и држава, а наш одрођени интелектуални и политички шљам из државног апарата, небитно је да ли се ради о позицији или опозицији, ради на уништавању сопствене државе и народа! Остали су само ретки и усамљени часни појединци, попут пензионисаног пуковника Горана Јевтовића, да нас организују онако како је у датом моменту могуће, јер Горан Јевтовић није у власти, и зато је у овом моменту потписивање народне резолуције о очувању интегритета и суверенитета Србије, једино решење као отпор издаји…

Ствар је толико једноставна, седиш кући у топлом, не идеш нигде, прочиташ народну резолуцију и потпишеш је, а за то ти треба највише пола сата. Ако и ово нисмо спремни да као народ и грађани масовно учинимо за своју домовину, за своју Србију, онда нисмо ни заслужили да постојимо, ни као народ ни као држава, а одрођени шљам на власти после ће све по истом сценарију ампутирати и Војводину, Рашку област, итд… итд…

Постоји ту једна замка у коју су неки наивни упали, и они кажу попут:

Па, добро, нек Вучић потпише шта хоће, ми ћемо кад-тад силом вратити Космет унутар Србије.“

Не! То је велика заблуда и грешка!

Сагледајмо пажљиво и тај сценарио. Није проблем да се то деси, није то у питању, већ када би се то десило, све ће бити џабе! Тада ћемо бити само окупатори „сувереног Косова“, јер је претходно од стране државних органа потписан некакав споразум са шиптарима о „нормализацији односа“, да им се на индиректан или директан начин признаје Косово ка њихова независна и самостална држава, о томе се ради, и тај документ о признању суверенитета Косову би користио запад, и рекли би: „Ви сте окупатори, јер тим и тим документом сте признали независност Косову...“.

Да се то не би десило, зато је важно масовно потписивање народне резолуције, на ту битни ствар указује и сам Горан Јевтовић. Погледајте доња 2 видео прилога са пензионисаним пуковником Гораном Јевтовићем, и нашим врхунским интелектуалцем др Миланом Брдаром, зашто треба потписати народну резолуцију за спас Србије!

И оно најважније, а прилози о томе следе после та 2 прилога. Не плашите се САД-а, јер они више немају моћ да изазову ратове на Балкану! Разлог је тај да је Путин приликом обраћања Федералној Скупштини од 01. марта 2018., обзнанио постојање новог супер моћног нуклеарног оружја Русије, а ради се о ИЦБМ РС-28 Сармат ракетној технологији.

Два сата је Путин говорио о новој војној руској доктрини и новој нуклеарној технологији, коју ће употребити у своју заштиту, и заштиту својих савезника, ако буде требало. То су пре свега била активна упозорења западу, да знају шта их чека, а плус тога амери су немоћни да својом постојећом војном технологијом спрече те ударе. Та нова технологија је била презентована видео анимацијама, тако да и то можете погледати, а и читати адекватне текстове да се боље упознате са свиме.

Тако да народе не плаши се, потписујте» масовно народну резолуцију, заштићени смо, јер ми смо традиционални савезници са русима, први и други светски рат је то показао…!

Предаја Космета приводи се крају! Народна резолуција – народни одговор за спас Србије! Говори пензионисани пуковник Горан Јевтовић

Линк ка видео прилогу на YouTube
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Проф. др Милан Брдар о народној резолуцији

Линк ка видео прилогу на YouTube
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Овде» можете погледати целу трибину на којој су учествовали: Јасмина Буква, др Милан Брдар, др Јована Стојковић и пензионисани пуковник Горан Јевтовић.

Ново руско оружје – 01.03.2018.

Линк ка видео прилогу на YouTube
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Путин педставља најјачу ИЦБМ РС-28 Сармат технологију

Линк ка видео прилогу на YouTube
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Лазански: Путин има оружје какво нико нема – 01.03.2018.
Линк ка тексту»

Путин представио руско „неухватљиво оружје“ (видео) – 01.03.2018.
Линк ка тексту»

Срби косметски, кажите не шиптарским изборима! Не саучествујте са велеиздајничком власти Србије у издаји Косова и Србије!


На шабачкој телевизији „АС“, у оквиру најновије емисије „Прозор у свет“ коју води књижевник Момир Лазић, гости су били Бошко Обрадовић из покрета Двери и др Марко Јакшић са Косова и Метохије, који је уједно и народни посланик у Скупштини Србије, из ДСС-а. Тема емисије била је „Косово и Метохија, наше судилиште, губилиште и светилиште“, а у светлу шиптарских избора 3. новембра, отцепљеног нам Космета.

ТВ АС: Косово и Метохија наше судилиште, губилиште и светилиште. Гости: Бошко Обрадовић из Двери и др Марко Јакшић са севера Космета

Линк ка видео прилогу на YouTube
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Наравно, свима је јасно, како народу тако и новопеченим издајницима тзв. „народњацима“ и „патриотама“ из бившег режима Слободана Милошевића (превазишли су и своје претходнике у издаји…!), да је потписани бриселски споразум, на основу кога се и одржавају ови новембарски шиптарски избори отцепљеног Космета, противуставан и потпада под кривична дела издаје и велеиздаје Србије, јер се њиме и на правни начин, а добровољно, од стране државних органа Србије, отцепљеном Космету признаје независност!

Нешто о томе говори, у моментима истине, којима није могао да одоли члан садашње издајничке властодржачке структуре, Ивица Дачић, док још није „био обавештен“…

Ивица Дачић прича, у моментима истине, док није био премијер и министар полицију у садашњој влади:

„По некад мислим да наши људи, су кхххм (загрцнуо се човек), се мало праве наивни! То је као јуче што је Тома Николић, каже да Европа неће условљавати признање независности Косова, од стране Србије. Пријем. Значи, у… за стицање статуса кандидата, или.. Па наравно да неће! Па наравно да неће! Па ево видели сте, то су причали и до сада, да неће! Али ће тражити да укинемо наше институције на северу!! Али ће тражити да признамо царинске прелазе као да су гранични прелази! И тако даље…
Па шта је онда то?! Није шија, него врат! Па јел ваљда овај, па није ваљда овај народ луд! Немој људима да причате бајке, сви редом који се бавимо политиком. Него причајте истину!“

Ето, тада нам је Ивица Дачић причао истину, док се још није угњездио у институције власти, а када је постао власт, и кад сада као део ње учествује у овој срамној велеиздаји Космета и Србије, прича нам бајке. Дачић је најјаснији пример, да су нама Србима у најновијој историји, најгори непријатељи наши страначки, страначки, страначки… политичари, а не: шиптари, хрвати, аустроугари, немци, американци… јер шта год да глуме у свом политичком животу: „комунисту“, „националисту“, „патриоту“… све има основну и темељну црту антисрбства и разбијања Србије као државе и Срба као нације! И пре свега, разбијања Србског идентитета и самосвести из србскох глава, умова, и свести…!!

То је зато што у нашој новијој историји, од берлинског конгреса 1878. па надаље, најзначајнији фактор који утиче ко ће се устоличити у институцијама власти Србије, је западни фактор и његове велике силе (Енглеска, Немачка, Француска), језуити, Ватикан. Наравно, да сад не ширимо причу, то се ради и на сцени и више иза ње, разним средствима, а „клијенти“ се пажљиво бирају и „школују“….

То је главни проблем Срба и Србије, а све ће се променити оног момента кад истинска патриотска сцена у Србији ступи на власт, окрећући се Русији и њеној подршци, подршци Словенске душе Словенској души, тада ће у Србији владати Срби србски орјентисани, а не домаћи туђинци антисрбске орјентације!

Дакле, да сумирамо, сви ови издајници из властодржачке и „опозиционе“ структуре (ДС, ЛДП, УРС, НС, ЛСВ, СПО) знају врло добро да потписом и спровођењем бриселског споразума, врше тешко кривично дело велеиздаје Србије, драстично кршећи њен УСТАВ!! Они то врло добро знају! Знају и то, да неће довека бити на власти, и да ће доћи час када ће за велеиздају да одговарају на суду, када на власт у Србији дођу праве и истинске патриоте! Они то знају, али баш зато, пошто знају да им нема повратка са пута њихове велеиздаје, желе да поделе СВОЈУ издају са народом, јер ако косметски Срби изађу на изборе они ће рећи:

„Ко је издао Косово и Србију, ми ?! Па народ србски са Космета је то учинио, јер је он изашо на шиптарске противуставне изборе и тако „оверио“ правно признавање независности лажној републицуи Косово, не САМО ми…“

Наравно, зна се да они врше стравичне притиске и лично на косметске Србе, и преко својих послушника у привременим властима Србије не Космету, док још постоје, да косметски Срби изађу на ове погубне шиптарсаке изборе. Прети им се да ће изгубити посао ако не изађу на изборе, нуде им се добро плаћена радна места, велике паре и функције, ако изађу на изборе, и зато, добро каже др Марко Јакшић, Срби више немају права на грешку, јер ако изађу на шиптарске изборе, за Србе на Космету више нема избора, јер су пристали да живе у отцепљеној држави Косово и на правни начин, кроз шиптарске институције власти. И тад ће Хашим Тачи имати и легитимно право да успостави институције шиптарске власти и на северу Космета, а тада следи уништење Срба на њиховом Косову, протеривања, убијања, асимилација, егзодуси…

Marko jaksic

Наравно, биће то пут страдња свих Срба, не само косметских, по „утабаном сценарију“ распарчавања Србије следиће исти сценарио за: Рашку област, Војводину, Источну Србију, Југ Србије у Прешевској долини, томе неће бити краја… а питање је да ли ће постојати и Београдски пашалук као нешто што је србско…

Неће бити ни трунке милости за Србе, док се потпуно не униште.

Но, наравно, косметски Срби су косметски Срби, наш најбољи и највернији део нације, сигуран сам да ће одолети свим притисцима, и да ће сложно бојкотовати шиптарсаке изборе, јер врло добро знају да ако изађу на њих, да су пристали да живе у шиптарском отцепљеном Косову, као и да се шиптарима предају у руке, на милост и немилост, да ће постати национална мањина која неће имати никаква права на својој земљи…!

Тада ће или морати да беже у централни део Србије, да у њој нађу спас, или да се препусте на милост и немилост шиптара и Тачија, јер неће имати ко да их штити на Космету, будући да се тог дела србске територије, добровољно ПРАВНО одрекла ова издајничка властодржачка структура у Србији…!!

Ево и најновијих дешавања на мрачној и тоталитарној једноумној медијскијској сцени Србије, она је још мрачнија…!

То су дешавања поводом недавно основаног јединог слободног медија у Србији, радија под називом: „Снага Народа“ и упада полиције у просторије покрета Двери!

Радио „Снага Народа“ још није малте не ни почео да ради, јер је космичком брзином, већ после само 2 дана емитовања програма, у просторије тог независног и слободарског медија упала полиција и прекинула његов рад преко радио предајника. Сад радио „Снага Народа“ наставља рад преко интернета.

Двери: Шта тражи полиција у просторијама Двери?

Линк ка видео прилогу на YouTube
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Трибина у Лепосавићу: Не шиптарским изборима…!


Професионални Срби, илити Срби по задатку из привремене власти у Лепосавићу на Косову и Метохији, техничким измишљотинама забранили су вечним Србима да одрже своју трибину у србским институцијама које су годинама стврали, око тога зашто рећи НЕ шиптарским изборима, али су зато вечни Срби одржали своју трибину под ведрим Небом.

Трибина у Лепосавићу: Не шиптарским изборима…!

Линк ка видео прилогу на YouTube
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Укратко, не ради се више о манипулацијама, спиновима, јер је и најглупљима јасно, а камо ли паметним, правницима, да се изласком Косметских Срба на новембарске шиптарске изборе, непосредено, фактички и правно, признаје независнос лажне државе Косово! Јер, будући да је по Уставу Србије КиМ њен саставни део, те изборе противуставно спроводе шиптари кроз своје нелегалне институције власти, путем свог Устава и правног система, тако да би својим изласком косметски Срби само оверили шиптарску независнос Космету, јер, понављам:

Тиме ПРАВНО легитимишу шиптарске такозване институције…!

Послушајте добро све говорнике, ради буђења своје србске самосвесности и самобитности, а говорили су: Владислав Јовановић, бивши министар спољних послова Србије, затим Биљана Ђоровић, адвокат Славка Којић, Бошко Обрадовић, академик Јован И. Деретић и остали.

Корени нашег србског проблема су дубоки, још од стварања Краљевине Југославије почело је обробљавање србског националног ума интернационализмом, од стране разних такозваних србских интелектуалаца из власти, обичних интелектуалаца-интернационалиста, теоретичара и идеалиста (југословени, космополите) којима су увек били важнији апстрактни и „неопипљиви“ други (свет, човечанство, југословени…), док су им тобоже „њихови“ (Срби) били страни, апстрактни, маргинални, нико и ништа! Дакле, опседнути ВЕЛИЧИНОМ шуме, србски интернационалисти и космополите нису видели дрво од којег је сачињена шума, дрво по дрво и ето шуме, а само се дрво може обгрлити, опипати, али ето, србски интернационалисти имају толико дугачке руке, па могу да загрле и шуму. Наруживали су у свим Југославијама сваког Србина који је и помислио да заступа „само“ србске интересе, говорећи усхићено да је то: себичност, примитивност, јер за њих, свесни они тога или не, Срби нису припадали том „великоооом човееееччанству“ за које су се они борили, већ су то били „само примитивни *ебени националиости…!“

Срби нису губили битке у ратовима, добијали су их, али су зато све победе у тим ратовима претворене у поразе у миру, под ВЕЛИКИМ дејством срба интернационалиста, како на власти и у политици, тако и у образовно-духовној сфери. Милионску цену заблуде србских интернационалиста на власти и у образовно-духовној сфери, плаћао је србски обичан народ, свјом крвљу, својим биолошким нестајањем, и пре свега својим СВЕ ВИШЕ испражњенијим не-србским умом и духом…!!

Зато данас ове најгоре издајице које је икада имао србски род, могу слободно и неометено да врше невиђену велеиздају државе Србије, ГОТОВО У ДОКОЛИЦИ, јер у Србији више скоро и да нема Срба да то спрече, они су тако национално обесвешћени да су фактички, иако то нису, постали нацинална мањина у својој рођеној земљи, у Србији, иако их „има“ више милиона, јер главна одлика истинских Срба била је БЕЗРЕЗЕРВНА СПРЕМНОСТ на жртву за свој род и немање страха од смрти, а таквих је у Србији данас врло мало, јер је већина њих већ одавно под земљом и у вечност, доста њих је у иностранству, јер су морали да побегну од тобожњих комуниста који су се борили за човечанство, СФРЈ-комуниста.

Спремност на жртву за свој род, не значи у старту да сад треба одмах да се гине, то је задње што долази, већ несебична и племенита брига и борба за свој народ на многим релацијама, како на политичким, историјским (следити дух Србских предака који су гинули да би ми данас живели…) интелектуалним и духовним, тако и у оним егзистенцијалним, економским релацијама.

Ти „други“(Хрвати, Муслимани, Словенци, Шиптари, ови, они…), који су за наше србске интернационалце увек били светиња и „први“… увек су, и заиста увек, у заједничкој југо-држави, искључиво мислили и радили на остварењу својих сопствених интереса, националних интереса, не југословенских (што се данас и те како ЈАСНОболно види), али ТАДА то за наше србске интернационалисте нису били „примитивни националисти“, попут „њихових“ Срба, већ „…тај Свеееет… То „… Чооооввеееччааанство за које се они боре“. Срби су за њих били увек само „потрошни биолошки матерјал“, јер за србске интернационалисте нема веће смрти, од „смрти“ интернационалних идеја у главама обичних људи, не и смрт самих људи, подразумевајући да су за њих и ти срби, заиста људи, то „чччооооовввеееечччаааанство“ за које се они тако „жестоко“ боре. Али, нису, и никад неће ни бити, јер су робови идеја и неспремности да схвате, да и тако „вееелиикке идеје“ могу бити изузетно моћно „оружје“ (за многе невидљиво) на путу уништења неке посебности, неког народа, у овом случју Срба. Чак и кад то крајичком ока виде, примете, њихова непрекидна опседнутост „вееликим идејама“ им говори:

„не, то је само ружан сан…“

Они се плаше смрти интернационалне идеје у главама људи, не и самих људи, надам се да схватате ту суптилну поенту, оно што желим да нагласим.

Шта хоћу да кажем, да не бих дужио, јер о овој теми се може написати права докторска дисертација.

Кључ за буђење успаваних Срба је борба за повратак Србског ума СрБству, а кључ је у одбрани Косова и Метохије од наших највећих непријатеља, а то нису ни шиптари, ни американци, немци, то су србски политичари и велеиздајице (страначки људи, странчари-шибицари…) који су при крају спровођења плана потпуног и правног ЛЕГАЛИЗОВАЊА Косовске независности од стране државе Србије, и Срба у њој!

То им не смемо дозволити, јер ако изгубико Косово и Метохију, изгубићемо Србију, будући да после следи законитост „домино ефекта“ у виду пуштања низ воде: Рашке области, Војводине, Тимочке Крајине, Шумадије, итд.. итд..

Бити националиста и борити се за свој род је нераскидиво везано и за космополитизам, за борбу за човечанство, јер и Срби су део тог човечанства, они су то човечанство, човечанство у малом, зар не?

Борећи се током историје тако храбро кроз разне ратове за себе и свој род, Срби су били јединствен принер за цело човечанство, како се тзв. „мали народи“ требају борити за своје нације, своје клтуре.

Међутим, нема те крви коју србски интернационалиста не може трептајем ока да погази, да упрља, да је поново окрвави и убије, јер је за њега истинска смрт, „смрт“ те његове „вееллликкке космополитске идеје“ у главама обичног човека, у масама, у тој „потрошној биолошкој маси“ без које се идеје не могу спроводити.

Ако у успаваним Србским главама, релативно „кратко-историјским зимским сном“, добијемо битку за Србство, све остале борбе против разних зла биће глатко добијене, такође путем домино ефекта… пашће тако тада и ГМО зло, зло екуменизмма, зло организованог криминала, корупције, пљачкашке приватизације, историјских лажи о историји Срба и Словена, итд… итд…

Кључ и шифра нас Срба који отвара „браву“ наше победе и спаса од нестанка као народа и људи, је:

Косово и Метохија је Србија…!!

Србска група Хексаграм: Икона и секира

Линк ка видео прилогу на YouTube
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Протест „Остајемо у Србији“ – Трг Републике, Београд 10.05.2013., цео снимак


Ово је снимак целог протеста од 10. маја 2013. у организацији косметских Срба под називом: „Остајемо у Србији!„. Био сам на том протесту па ћу рећи неке утиске. Скуп је по мини био величанствен, јер је био чисто Србски, ванстраначки!! По некој мојој процени, на протесту је било око 7-8 хиљада људи, мада за то треба имати поглед из „птичје перспективе“ да би се утврдила тачна цифра, можда нас је било и више. Лично сматрам да је ово историјски догађај, јер се србски народ организовао сам, без страначких „спонтаних окупљања“ на протестима где се нуде бесплатни сендвичи, бесплатан превоз аутобусима на митинге и томе слично…

Протест „Остајемо у Србији“ – Трг Републике, Београд 10.05.2013., цео снимак

Линк ка видео прилогу на: http://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Лично сам био изненађен када сам видео да су као говорници позвани и екуменисти из врха СПЦ-а, Владика Амфилохије Радовић и Владика Атанасије Јефтић, и одмах сам ту једном Србину поред мене којег сам упознао рекао, без да сам претходно чуо шта ће да говоре, да ће режимски контролисани и издајнички медији цео протест да искористе да га прикажу у лошем светлу, као да су говорили само Амфилохије и Атанасије, и да све присутне оквалификују као скуп некаквих србских нациста, шовиниста итд… тако је и било.

Ипак, многи који су били ту недалеко од бине где и ја, у моменту када је говорио Атанасије, узвикивали су не толико громогласно, али ипак довољно јако да то чују Владике Атанасије и Амфилофије: „екуменисти“ … „екуменисти“, а то је Атанасије искористио да преокрене у нешто супротно истини, и да каже као да је Владика Артемије тај који је растурио СПЦ, а не он, Амфилохије и остали из тог екуменистичког језгра које управља СПЦ-ом. Ово не спомињем да би сад делио србски народ, не, нипошто! Већ да истакнем да се и поред ове чињенице одржало јединство на протесту, да су свега овога били свесни и присутни Срби на протесту, и пошто су све то били довољно освешћени Срби, владала је моментална свест и слога да не треба због тога да се сад делимо на протесту.

Нисам проверио, али такође знам, заправо убеђен сам, да косметски срби не би сами позвали поменуте екуменисте да одрже говоре, можда им је режим тиме условио одобравање протеста, дакле, да поред њихове листе говорника, на листи допишу и Амфилохија и Атанасија. Наравно, ово је само моје лично размишљање поводом тога, па чак и да је тако, нипошто то не би замерио косметским Србима, они су убедљиво у најтежем положају од свих Срба у Србији и шире, али стоји и јака чињеница да ако и има негде правих Срба у Србији, онда су то Срби на Космету! Јер, да није било њих, нико овде у Србији не би овако организовано ни организовао протест против издајничког бриселског споразума!

Да Косово и Метохија! Не Евопска Унија!

Да Косово и Метохија! Не Евопска Унија!

Свега овога треба бити САМО СВЕСТАН, САМО СВЕСТАН… не делити се око тога, јер треба имати на уму шта су остали говорници причали (Славиша Ристић, Ђорђе Вукадиновић, Коста Чавошки, Емил Влајки у име Срба из Републике Србске, и други), и што се уопште и одржао овај историјски протест, то је убедљиво најдрагоценија ствар, с обзиром да Србски народ полако постаје свестан колико смо ми Срби расрбљени и разбијени национално, кроз новију историју највише! Плански је то учињено, идеологијама југословенства, комунизма и Брозових чистки у Србији после 1945, где је побијено хиљаде и хиљаде виђенијих Срба интелектуалца са израженом националном србском самосвешћу, само у Београду – да не помињем целу Србију!

Остадосмо без њих, скоро… али са камаром „професионалних Срба“, „четника“, „равногораца“, „националиста“ попут Вука Драшковића који су многе Србе превели жедне преко воде, који сад заговарају „реалност“ око Космета, да власт добровољно, кршећи сопствени Устав, призна независност самозваном Косову, што она то и ПРАВНО, ПРАВНО, ПРАВНО чини! И платформом о КиМ, и Резолуцијом о КиМ, и бриселским споразумом…!

Дакле, минијатурна генеза нашег тренутног тешког положаја… док су Срби комунисти и југословени у СФРЈ без икаквог опреза, уз оно „али“… проповедали „свом“ Србском народу само чисто југословенство и комунизам, без икакве СВОЈЕ, СВОЈЕ, СВОЈЕ националне србске самосвести и оправдане бојазни да се те идеје могу и злоупотребити на штету Срба, а с обзиром на историјска искуства с нашом „словенском браћом“ ((било је и оних Срба комуниста и југословена који су на темељима тих идеја били отворено антисрбски настројени, или оних који су се гадили самом постојању националног идентитета код Срба, и уопште националног идентитета као једног од идентитета у човеку… итд… итд… али када венецуеланци на челу са Чавезом на искључиво националној основи остваре слободу за своју нацију, „србски“ комунисти и југословени егзалтирано се радују томе. Уреду, није то лоше… Али, када расрбљени Срби покушавају да се уједињују на националној основи, да се спаси што се спасти може, они ти само прилепе етикету: „Ти си националиста!“ онако пежоративно и васпитно, да ти ударе пацке, и обавезно се убаци матрица и мантра о „четницима злочинцима“… „краљу диктатору“… Тада за њих Срби нису то тзв. „човечанство“ за које се боре, али венецуеланци са Чавезом јесу…! )), истовремено су њихове колеге југословени и комунисти из редова Хрвата, Словенаца, босанских Муслимана, … и те како били свесни свог националног битка и идентитета, тако да су само формално у јавности проповедали тобожње, и лажно наравно, југословенство и комунизам, ради стварања привида, а у оквирима својих Република и националних корпуса своје народе су васпитавали у националистичком духу и ка циљу да се искористи историјски час за њихово отцепљење од Југославије, да би створили своје самосталне државе.

То су и урадили, а србски салонски комунисти и југословени и даље плачу за Југославијом у „којој су сви живели добро И РАВНОПРАВНО“, али у то „сви“ или „ми“, нису урачунати Срби са Космета којима су комунисти на власти у СФРЈ, забранили да се врате у своје домове после другог светског рата, након претходног њиховог протеривања од стране шиптара! Затим, не причају о политици комунистичког врха КПЈ да се Срби ослабе путем стварања аутономних покрајина Косова и Војводине, затим да се створи вештачка нација попут муслимана, иако је то све супротно идеологији њиховог вође Маркса, да комуниста нема своју државу, дакле и нацију, али зато њихов „велики комуниста“ Тито може да ствара вештачке и непостојеће нације да би се ослабили ти „проклети и примитивни Срби националисти“, „четници“, „монархисти“. У то „сви“ или „ми“ који су живели „добро у СФРЈ“ они разумљиво не убрајају 700.000 срба „становника Јасеновца“! Државотворна геноцидна политика Хрвата према Србима није кажњена, а „становници Јасеновца -Срби“ третирају се САМИМ ТИМ као паганистичко жртвовање Србског народа зарад вештачког, лажног и непостојећег „братства и јединства“, јер срби комунисти који су партиципирали у титоистичкој диктатури (као ни салонски комунисти), нису ни тражили да се преброје те Србске невине жртве хрватског геноцида, а све из страха, да се наша „браћа Словенци и Хрвати“ не узнемире услед велике количине србске крви које је цена за тзв. „братство и јединство“, да се не поремети, не тобожње „братство је јединство“, знали су они да је то само обмана која је узалудно покушавана да буде стварност („… Заволеће нас наша „браћа“ схватиће они да се ми добровољно жртвујемо у крвљу од њихове руке, ради њих), већ оно што ни један комуниста ни по коју цену не сме да допусти, чак ни по цену властите смрти, чак ни по цену уништења србског народа ( више подсвесно него свесно код салонских србских комуниста), то је крах идеје комунизма у њиховим главама, то им је горе него властита смрт, јер онда немају потенцијалног „употребног народа, у нашем примеру -Срба“ за остваривање њихове идеје бољег света за „све народе света“, где при том од шуме не виде дрво, дрво умире, а постепено и цела шума, јер шума је сачињена од појединачних стабала дрвећа. То је оно што су поједини србски комунисти из оних салонских структура свесни, али никада то неће јавно да признају, јер своју смрт доживљавају не као смрт свог људског бића и живота, већ као смрт идеје комунизма. Једино дрво можеш да загрлиш и пољубиш, не и читаву шуму, али србски салонски комунисти су специјалисти да грле и љубе оно што не могу да загрле, пољубе, опипају и обухвате, шуму. И мисле да ако грле и љубе једно велико ништа, чисту апстракцију, да су тиме загрлили и обухватили живо дрво.

Није довољно само рећи набусито:

Ма идеја комунизма није ни спроведена, сви ти на власти у СФРЈ били су лажни комунисти итд… итд…“

Њихова рационализација у избегавању истине је бескрајна….

Србски салонски комунисти се и морално као баштиници комунистичке идеје требају опрати пред Србским народом (архиве су одавно отворене и доступне), и баш да лично они, србски салонски комунисти, објасне свом народу, ако они уопште и имају народ ((у њихивом главама осим шуме нема дрвета од које је сачињена шума, и које је конкретно, опипљиво, само дрво можеш опипати, додирнути, не и целу шуму)) како се идеја комунизма и повезаног југословенства на балканским просторима користила перфидно за уништење срба као нације и њиховог србског идентитета, у њиховим Србским главама.

То је кључ за уништење, Срба, не рат.

Ти салонски Србски комунисти никако да јавно и отворено проговоре, да пишу књиге и есеје зашто уопште за свих тих 70 година спровођења није спроведена идеја комунизма!

Барем у источном блоку!
Зашто је спровођена на штету Срба!

Али не, не, неееее… !! То би онда значило сахрана идеје комунизма, не у њиховим идеалистичким главама, већ у главама обичних људи, у главама Срба, а то србски салонски комунистиа и теоретичари не смеју ни по коју цену да дозволе! Жртвује се истина, зарад чистог робства идеји комунизма иза које се не види ништа друго! Они узвишено узвикују:

„Само идеја комунизма може спасити свет!“

Чији бре свет?!

Ваш свет, свет идеја у коме ви живите, свет који је ни на Небу ни на Земљи, а не у реалном свету људског достигнућа и људског рода, где сваки појединац има права, ваљда равноправног права будући да салонски комунисти заговарају равноправност, да и другим идејама које нису комунизам спашавају себе и своје нације од агресивних светских моћника!

Србски салонски комунисти не виде алтернативу бољитка овога света осим у идеји комунизма, али народу не објашњавају, не дају му анализу, зашто та идеја комунизма већ није спасила свет, јер 70 година се безуспешно спроводила у локвама крви!!!

Зашто!!
Зашто ћутите!!
Ако идеја комунизма није спасила свет у тих прошлих 70-ак година спровођења, зашто ће сад да га спаси у наредних рецимо 10-20-ак година!

Знаменити Србски салонски комунисти, Србски народ под теретом фашистичке капиталистичке чизме новог светског поретка пред вашим очима умире и нестаје, и то само зато што су Срби-Срби, сада, у овом тренутку, а ви ни један једини текст да напишету у корист националне идеје Срба и самоосвешћивања у њој…!

Барем један опсежан и темељан текст, с освртом на горку историју…!

Ах, да, наравно, плашите се да вам се не прилепи етикета, то је цена коју ви не можете да платите:

Ти си националиста!!

Срби као нација се не убрајају у то ваше идеалистичко човечанство!

Ти салонски србски комунисти с правом говоре о тоталитаризму идеје властодржаца:

„ЕУ нема алтернативу“

, јер се иза ње крије разградња и уништење националних суверенитета европских народа, дакле и Срба. Али, понављајући непрекидно мантру у жељи за бољитком људског рода:

„Комунизам нема алтернативу!“

Исто тако и србски салонски комунисти говоре да су тоталитаристи, али с оне друге стране медаље, тзв. „добре“, јер напросто свакој идеји има алтернативе, па и комунистичкој за бољитак света, нација. Међутим, у главама србских салонских комуниста, нема места за равноправност у размишљању сваког појединца, поготову ако је Србин, јер они ти пежоративно у лошем контексту ко из пушке одмах прилепе:

„Ти си националиста!!“

Салонски комунисти света, посебно србски салонски комунисти, себе су саможиво самопрозвали за групацијом која „једино доноси бољитак свету“, а све остало је багра, шљам, десничари.

Но, добро, шта је ту је, ми Срби требамо свега овога бити свесни и непрестално се у катарзи будити у својој националној и културној самосвести, јер то је записано у нашим генима, то само треба разним прилозима, текстовима, предавањима, интервјуима, подстаћи и пробудити путем нама доступних медија, интернета и неких мањих телевизија, и биће све више освешћених срба међу Србима!

То је предуслов бољитка Срба и Србије.

Наравно, бити свесно утемељен у свом националном, културном и духовном идентитету, о томе говорим, без икакве мржње према другим нацијама ма какву нам штету оне учинише кроз историју, не на штету других националних мањина које живе у Србији.

Погледајте сад сами овај величанствен и историјски значајан скуп Срба самом чињеницом да се одиграо, догодио, а најављено је исто окупљање на Видовдан 28.06.2013.!!

Живела Слободна Србска Сложна Србија!!

Веома важно: Седница Kосметских Срба у Звечану поводом бриселског споразума – 08.05.2013.


Веома важно: Седница Kосметских Срба у Звечану поводом бриселског споразума – 08.05.2013.

Линк ка видео прилогу на: http://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути путем овог сајта.

Родољубива ТВ|Ким


Народе, крајем априла почела је са радом Родољубива ТВ, или како је још зову, Алтернативна ТВ, а све у циљу разбијања страховитих обмана и лажи издајничког режима, првенствено око издајничког бриселског споразума којим се драстично крши Устав Србије, јер се њиме косметски Срби у својој сопственој земљи, претварају у националну мањину, која се препушта правним институцијама лажне Републике Косово и уставу Косова!

Ево линка ка сајту родољубиве ТВ:
http://srbskamedijskagerila.wordpress.com/

Припремају се још веће лажи овог безбожног и издајничког режима, медијски ће нападати Србе са севера Космета и представљаће их лажно, да ће бити криви, и за пропаст Космета и за пропаст Србије, а издајничке „играче“ су верујем већ припремили, извући ће их ко џокере и причаће лажи о косметским Србима и бриселском споразум, да је он тобоже добар за Косметске Србе.

Али видите, издајници се сами офираји и говоре како су прекршили устав Србије и косметске Србе су препустилу Уставу Косова, а то је у суштини уставни пуч и државни удар!

Ево шта је пре неки дан на јутарњем програму РТС-а реко издајник Милован Дрецун.
Извор: РТС
http://bit.ly/108ZMHs

Дрецун: Споразум за бољи положај Срба

„Ово јесте веома тежак споразум због тога што морамо да север Косова уведемо у уставно правни оквир Приштине“

Ето, шта ћете веће признање за кршење Устава Србије него ово, то је кршење Устава, АП КиМ се препушта добровољно правном систему самозваног Косова!

Ја ћу на овој страници поставити неке вечерње дневнике са родољубиве ТВ, а ви пратите свакодневне најновије вести и скидајте те емисије на компјутерима и ширити их даље. Чувајте то и слушајте, преслушавајте. Кад дођете на мој сајт лако ћете наћи линк и страницу за родољубиву ТВ, јер ћу за њу направити посебну страницу на врху сајта, а биће и линка на врху леве усправне траке сајта.

На крају ове рубрике и текста о родољубивој ТВ ставићу и неке битне своје чланке око ове издаје КиМ-а и Србије, кршења Устава Србије бриселским споразумом и свему што је повезано с тим, но ви свакодневно пратите родољубиву ТВ, јер медијске лажи биће све стравичније, издајнички режим ће ићи да нахушка србе из централне Србије на косметске, јер ће они бити наводно криви за све, они ће наводно бити против бољитка целе Србије, али то ће бити једна од најмонструознијих лажи! Јер, Косметски Срби у овом моменту су једино прави Срби, чувари Србије и Србског народа, они бране националне интересе свих нас Србе, својим бунтом бране и Устав Србије кога драстично крши ова издајничка власт!

Дајмо им подршку, јер то је подршка за све нас Србе, и тамо и овамо, подршка Србији и Космету у оквиру Србије!

Ивица Дачић прича, док није био премијер и министар полицију у садашњој влади:

„По некад мислим да наши људи, су кхххм (загрцнуо се човек), се мало праве наивнми! То је као јуче што је Тома Николић, каже да Европа неће условљавати признање независности Косова, од стране Србије. Пријем. Значи, у… за стицање статуса кандидата, или.. Па наравно да неће! Па наравно да неће! Па ево видели сте, то су причали и до сада, да неће! Али ће тражити да укинемо наше институције на северу!! Али ће тражити да признамо царинске прелазе као да су гранични прелази! И тако даље…
Па шта је онда то?! Није шија, него врат! Па јел ваљда овај, па није ваљда овај народ луд! Немој људима да причате бајке, сви редом који се бавимо политиком. Него причајте истину!“

Дачићу није овај народ луд, али га ти третираш као да је луд! Ево, некад си том народу реко истину, да је укидање институција Србије и признање царински прелаза уствари признавање независности Косова, то спада у ово твоје „Није шија, него врат“! Али сада када си дошо на власт, ти потписујеш и спроводиш све споразуме којима Србија признаје независност самозваном Косову! И ти и Тома сте обећавали у предизборној кампањи да нећете потписати ништа што је противно интересима Србије! Тома се заклињао да неће потписати Боркове бриселске договоре, па сад све заједно то урадисте и потписасте, слагасте народ! Прекршили сте Устав Србије! Изгубили сте легитимитет власти!

А ти Дачићу који говориш да непрекидно треба преговарати и тражити дипломатскоо решење са међународном заједницом, сада претиш косметским Србима да се бриселски споразум мора спровести, а они га наравно не прихватају, јер нису луди да буду препуштени Уставу Косова, а шиптари већ најављују да ће покренутуи кривичне пријаве за неке Србе са севера!

Срби, мислите свопјом главом, слушајте вести са родољубиве ТВ, не верујте ништа режимским медијима који су под контролом издајника на власти и страних власника тих телевизаја, којима је у интересу да се Србија потпуно уништи!

Не дозволимо то!
Одупримо се!
Живело Слободно Косово и Метохија у оквиру Србије!
Живела Слободна Србија!

ПРИЛОЗИ СА ОДОЉУБИВЕ ТВ

Дневник родољубиве алтернативне ТВ 07.05.2013

Линк ка видео прилог на: http://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Дневник родољубиве алтернативне ТВ 04.05.2013

Линк ка видео прилогу на: http://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Дневник родољубиве алтернативне ТВ 03.05.2013

Линк ка видео прилогу на: http://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Срби са Косоваи Метохије испред Скупштине Србије 30.04.2013

Линк ка видео прилогу на: http://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

Силен 26.04.2013 – гост професор Милан Брдар

Линк ка видео прилогу на: http://www.youtube.com/
Видео прилог можете скинути преко овог сајта.

ПРИЛОЗИ СА МОГ САЈТА

Уставни суд Србије по уставу има право да самостално процењује уставност бриселског споразума – али он то не ради!


Да, тачно је све што пише у наслову, Уставни суд Србије по истом том Уставу има надлежност да самостално и независно покрене оцену уставниост било ког документа и акта који се доноси у државним телима и органима власти, а све ради законитости и заштите највишег правног поретка и закона Србије. Зато проверимо све шта по тим питањима пише у самом Уставу Србије који је постављен на сајту владе Републике Србије:

Устав Србије:
http://www.srbija.gov.rs/

Део који се односи на Уставни суд…

VI УСТАВНИ СУД
http://www.srbija.gov.rs/id=106

VI УСТАВНИ СУД

ПОЛОЖАЈ
Члан 166.

„Уставни суд је самосталан и независан државни орган који штити уставност и законитост и људска и мањинска права и слободе.
Одлуке Уставног суда су коначне, извршне и општеобавезујуће“.

Дакле, овде јасно пише да је Уставни суд самосталан и независтан, и коме је дужност да штити уставност и законитост правног система Србије. Идемо даље, погледајмо које су надлежности Уставног суда:

НАДЛЕЖНОСТ

Члан 167.

„Уставни суд одлучује о:

1. сагласности закона и других општих аката са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима,
2. сагласности потврђених међународних уговора са Уставом,
3. сагласности других општих аката са законом,
4. сагласности статута и општих аката аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе са Уставом и законом,
5. сагласности општих аката организација којима су поверена јавна овлашћења, политичких странака, синдиката, удружења грађана и колективних уговора са Уставом и законом“.

Из овог дела текста види се да је Уставни суд надлежан да покреће процес уставности бриселског споразума, који када се ратификује биће међународни уговор који је обавезујући за Србију, али пре него што постане међународни уговор, то је правни акт и документ који претендује да буде међународни уговор, зато се пре него што он постане међународни уговор, треба покренути поступак да ли је тај правни акт и документ у сагласности са Уставом Србије, ради заштите уставног поретка Србије, пре него што такав државни правни акт постане ОБАВЕЗУЈУЋИ УГОВОР за Србију! Јер, ако је штетан по интересе државе Србије, а ратификује се, то би значило да власт (издајничка) у Србији ради директно против сопствене земље, али видимо да Уставни суд има ингеренције, надлежност и овлашћења да то спречи.

Идемо даље…

ОЦЕНА УСТАВНОСТИ И ЗАКОНИТОСТИ

Члан 168.

„Поступак за оцену уставности и законитости могу да покрену државни органи, органи територијалне аутономије или локалне самоуправе, као и најмање 25 народних посланика. Поступак може покренути и сам Уставни суд.
Свако правно или физичко лице има право на иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости.
Закон или други општи акт који није сагласан Уставу или закону престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног суда у службеном гласилу.
Уставни суд може, до доношења коначне одлуке и под условима одређеним законом, обуставити извршење појединачног акта или радње предузете на основу закона или другог општег акта чију уставност или законитост оцењује.
Уставни суд може оценити сагласност закона и других општих аката са Уставом, општих аката са законом и по престанку њиховог важења, ако је поступак оцене уставности покренут најкасније у року од шест месеци од престанка њиховог важења“.

Овде видимо да Уставни суд може самостално да покрене оцену уставности неког документа, да ли је сагласан или не са Уставом Србије:

Поступак може покренути и сам Уставни суд

Дакле, као најодговорније правно тело за заштиту уставности и законитости Устава као највишег правног поретка Србије, Уставни суд може самостално да покрене поступак оцене уставности било ког правног акта или документа којег донесу надлежни државни органи, не мора да чека да то покрену други овлашћени субјекти попут: физичких лица, државних органа или посланика у Скупштини.

И сад долази оно најважније, свако ко је читао Устав и овај део који се односи на надлежност Уставног суда и његове самосталности у раду, а упознат је са садржајем не само биселског споразума, већ и платформе за преговоре о КиМ и резолуције Народне Скупштине о КиМ на чему се правно и ослања бриселски споразум, зна да се свим овим правним актима и документима најдрастичније крши Устав Србије! Дакле, не само бриселским споразумом, већ и платформом о КиМ и Резолуцијом о КиМ!

Али Уставни суд уопште не реагује у циљу заштите правног и уставног поретка Србије, мада је по Уставу дужан и надлежан то да ради, да будно прати која се правна акта и документи доносе у државним органима, па кад примети да је неки документ у супротности са Уставом, да га поништи пре него тај документ постане међународно правни уговор и документ који обавезује Србију, а директно је на њену штету! Из доњих текстова, можете јасно да сагледате да и текст платформе са Космет, Резолуција о КиМ и бриселски споразум најдрастичније крше Устав Србије, па и по признању оних који су започели да га крше и тако измештају Космет, миц по миц, у правни систем самозваног Косава, а ван правног система Србије!

Атлантис Ултра: Александар Павић о издајничкој резолуцији поводом КиМ 13.01.2013.
http://wp.me/p3KWp-5Y9

Бранко Павловић – правник: Бриселским споразумом признаје се независност Косову!
http://bit.ly/122T8m2

Јелена Триван на седници Скупштине Србије о КиМ од 13.01.2013. рекла да и платформа и резолуција о КиМ крши Устав Србије
http://wp.me/p3KWp-6cH

Ђилас обелоданио: Бриселским споразумом је де факто призната независност Косова и Метохије!
http://wp.me/p3KWp-6c2

Борко Стефановић: Бриселским споразумом је де факто призната независност Космета
http://wp.me/p3KWp-6d2

Како се крши Устав
Prikaz-Ustava

Погледајмо сад изјаву Вучића.
Извор: http://www.vesti-online.com/

Вучић: Поштоваћу одлуку Уставног суда

„- Прво су говорили о референдуму, онда су се изненадили када сам то прихватио, па се повукли јер су схватили да не могу да добију. Сад кажу да хоће мишљење Уставног суда да би добили на времену. Ако тај суд буде решио онако како они не желе, рећи ће да више није важан ни Уставни суд и да хоће изборе, а ја ни ту нећу устукнути.

Ипак, како је рекао, уколико Уставни суд бриселски споразум оцени као противуставан, он ће ту одлуку поштовати.

– Ми ћемо поштовати сваку одлуку суда, али и том случају сви морамо из Владе да изађемо, јер би то значило да смо се понашали противуставно – сматра Вучић“.

Вучић, Дачић и Томислав Николић врло добро знају да сва ова 3 поменута правна акта најдрастичније крше Устав Србије, будући да су у прошлогодишњој предизборној кампањи обећавали и заклињали се бирачима да неће потписивати бриселске споразуме које је претходно потписао Борко Стефановић. Добили су изборе на основу тих обећања, са својим странкама направили коалицију, и одмах прекршили обећања србском народу дата у предизборној кампањи!

То је злочин и зоупотреба политичких функција ради изборне користи!

Ови тзв. „народњаци“ отишли су и даље у издају Ким-а и Србије од ДС-а, јер су потписали претходне Боркове парафиране договоре са Бриселом, за које је сам Борко у скупштини говорио да су правно необавезујући, и да ако им се не свиђају, нова влас не мора да их потпише. Дакле, напредњаци и СПС су знали шта раде, свесно су прекршили обећања народу да неће потписивати бриселске претходне договоре, знају они шта раде и свесни су да крше Устав!

Самим тим су изгубили легитимитет да буду власт!!

Па погледајте шта прича Дачић, и биће вам јасно да је на сцени издаја и организовани злочин кршења устава Србије, уставни и државни пуч!

Дачић о Космету

Свега овога свестан је и Вучић, али је свестан да домаће издајничко зло има моћ (подржавано од запада), за сада, да су Србију и Србски народ ставили у концентрациони логор и потпуном медијском блокадом, и да ће своју власт штитити својом репресивном полицијом и војкском!! Због свега овога, Вучић се и не либи да дрско напада косметске Србе поводом референдума и Устава, јер шта има да се одлучује референдумом о бриселском споразуму када је он противуставни акт, који најдрастичније крши Устав Србије, тако да би србски народ на референдуму само правно легализовао кршење Устава! И, сад се Вучић наводно пита шта ће урадити Косметски Срби, ако Уставни суд донесе одлуку „који они не желе“, да и њу наводно неће поштовати, већ ће тражити изборе.

Ово што прича Вучић је увреда за разум, за морал, за поштење и поштовање законитисти, будући да и он и сви који су читали Устав Србије, платформу о КиМ, резолуцијо У КиМ и бриселски споразум, знају да сва ова 3 акта крше најгрубље Устав Србије и измештају Космет у правни сустем лажне Републике Косово!
Зна Вучић да би се пристанком косметских Срба на референдум легализовао од Срба и осталих грађана Србије њихово властодржачко кршење Устава!

Исто тако Вучић врло добро зна, да нико није луд да тражи од уставног суда да процени уставност бриселског споразума, ако претходно није увидео да га тај споразум крши, нису косметски Срби и сви Срби у Србији луди да раде против себе!

Међутим, овде Вучић шаље једну другу поруку, да је врло могуће да уставни суд не донесе једино могућу ИСПРАВНУ одлуку на основу садржаја бриселског документа, да он крши устав Србије, већ да донесе супротну одлуку, јер издајничка власт (претходна и садашња) и контролише судије уставног суда, будући да се уставни суд није ни оглашавао када се кршио Устав и раније у много случајева, а за пример кршења Устава приликом доношења Резолуције о КиМ имамо и признање Јелене триван из Дс-а!

Како ови најгори криминалци, од којих све почиње, оперишу и раде, најбоље је објаснио адвокат и правник Бранко Павловић, човек који врло добро познаје Устав и све важне законе, али и методологију рада политичких и државних криминалаца из претходне и садашње вкласти!

Када је причао о ДС-у као организованој криминалној групи, објаснио је да они паметно раде да би заштитили себе од судских процеса и кад изгубе власт, не само кад владају, а то је да кад су раније дошли на власт, у судским и тужилачким органима поставили своје људе, затим и у полицији, па и кад оду са власти и неки тобожњи будући „праведници“ судски покрену њихову кривичну одговорност и гоњење, њихови кардови ће умети да то вешто затуре, а народ ће у међувремену „забљацвљати“ измишљеним аферама и скандалима. Чињиница је како наводи Павловић, да од када су СНС и СПС формирали коалицону власт, нису променили те главне кадрове који су жути поставили у полицији, судству и тужилаштву, а народ „забављају“ хапшењем Мишковића, као „одлучно се супротстављају корупцији и кримиалу“, а по ономе како је срочена оптужница и чиме се терети Мишковић, он нити може да одговара по тренутно важећим законима, већ неке друге државне истанце које су му омогућивале да ради то што ради!

Народе!
Морамо се супротставити издајницима, лажовима
и онима који злочиначки крше Устав Србије!!
Или ћемо потпуно бити уништени, Србија распарчана..
Не дозволимо то!!!

%d bloggers like this: