Шта (не)смета фискалном савету у ЕПС-у?


Извор: Царса
Текст писан: 18.09.2016.

Драган Радовић:

Зашто члановима Фискалног савета смета вишак радника који годишње коштају ЕПС и све грађане Србије само 120 милиона евра, а не сметају им губици струје који оштете државу за најмање ,36 милијарди евра???

Аутор: Драган Радовић, економиста

Аутор: Драган Радовић, економиста

Већ дужи временски период чланови Фискaлног савета критикују ЕПС, највише због процењеног вишка од 10 хиљада радника и висине плата које су повећане, како кажу, а требале су бити ниже за 10%. По некада се чује и критика да цена струје не обезбеђује стабилно пословање, да мора бити економска, као и да се морају смањити нетехнички губици.

На добијене критике из ЕПС-а одговарају да повећања плата није било што потврђују сваког месеца контроле Министарства финансија. На остале притужбе не одговарају.

Да има вишка запослених многи се слажу, сложно изговарају да је непотребно 10 хиљада радника. Још увек нико не образлаже који радници су прекобројни, тачније, да ли су вишак страначки кадрови и нерадници који су примљени преко „јаке“ везе, или стручни кадрови. „Стручних кадрова је и сада мање него што је потребно“, може се чути од добрих познавалаца кадровске структуре.

Математички гледано, просечни трошак по раднику у ЕПС-у на месечном нивоу достиже 1000 евра (нето + порези и доприноси). Укупни непотребни издаци, односно уштеде које би се добиле отпуштањем вишка радника, по Фискалном савету, месечно би износиле десет милиона, годишње 120 милиона евра. Реално, ова уштеда је занемарљива у односу на уштеде које би се добиле спречавањем крађе струје.

ЕПС је у свом билтену за 2015.г. приказао податке о производњи, испорученим и фактурисаним количинама. Укупно испоручена ЕЕ потрошачима је 36,69 млрд. кWх, фактурисана количина је 27,4 млрд.кWх – разлика од 9,28 млрд.кWх води се као нестала струја, стручно речено: технички и нетехнички губици. У свету, у развијеним земљама губици струје крећу се до 3%, толеришу и до 5%, у Србији достижу неверованих 25,3%!!!

По просечним ценама кWх у земљама Европске уније, губици струје остварени у Србији вредни су 1,69 милијарди евра само у 2015.г.!!!
По одбитку дозвољених 5% губици су САМО 1,36 милијарди евра!!!

Зашто члановима Фискалног савета смета вишак радника који годишње коштају ЕПС и све грађане Србије само 120 милиона евра, а не сметају им губици струје који оштете државу за најмање 1,36 милијарди евра???

Напомена: ако би ЕПС отпустио 10000 радника, уштеда би износила само 8,82% од укупне украдене количине струје (занемарљива уштеда)!

Фискални савет је подржао и безначајно повећање цене струје најављено од 01.10.2016.г. за 3,8%. По речима министра Антића, сваки потрошач ће месечно плаћати 1 евро више. Ако знамо да у држави има око 3,3 милиона бројила, боља наплата на месечном нивоу ће бити 3,3 милиона евра, око 40 милиона на годишњем нивоу!!! Поново потпуно занемарљиво, већи приходи за ЕПС који се истовремено уопште не бори за смањење крађе струје у висини од 1,3 млрд. евра!!!

Из Фискалног савета су често говорили да цена струје није економска, никада нису образложили како се израчунава економска цена када четвртина целокупне производње нестане из мреже (а да то никога не занима)?

Да је цена и те како економска, и поред огромног криминала који се врши годинама у ЕПС-у, потврђују изјаве садашњег в.д. директора Милорада Грчића, који наводи да је ЕПС од почетка године остварио преко 100 милиона евра профит.

Систем за елиминацију нетехничких губитака

Систем за елиминацију нетехничких губитака је производ „домаће памети“, већ истестиран у појединим деловима ЕПС-а, открива и спречава губитак сваког киловата. Систем се може у року од само 2,5 године имплементирати у целу електроенергетску мрежу, трошкови увођења износили би највише 20% од једногодишњег губитка. И даље је потпуно нејасно зашто Влада, министар енергетике, руководство ЕПС-а, не желе увођење овог светког решења.У целом свету годишње крађе достижу 85 млрд. УС $, добри познаваоци верују да су двоструко веће. Систем за елиминацију би могао да се производи у Србији, да запосли 5 до 6 хиљада радника, и да се продаје целом свету. За сада Влада није заинтересована за производњу овог производа.

Из свега изнетог закључак је следећи:

  1. Цена струје је економска, обезбеђује пословање са профитом и развој нашег најважнијег јавног предузећа.
  2. Процењени вишак радника није превелико оптерећење, треба отпустити само „страначке“ кадрове.
  3. Смањење нетехничких губитака и увођење Система за елиминацију нетехничких губитака (истестираног у ЕПС-у) апсолутно никога не занима (Владу, министра енергетике, руководство ЕПС-а, Надзорни одбор) због чега су за само последње четири године губици троструко повећани.
  4. Губици струје у 2016.г, услед неспречавања крађе вероватно ће достићи трећину производње.
  5. ЕПС се све више урушава како би на крају завршио у рукама „паметних“ странаца.

Сви наведени аргументи по тачкама од 1. до 5. у потнупности не занимају чланове Фискалног савета. Сигуран сам да ће и даље инсистирати на смањењу броја радника, као и смањењу зарада. Бринуће се и за даља кредитна задуживања која тренутно износе 1,2 млрд.евра по изјави г. Вучковића, иако се цео дуг може вратити под условом да се само у једној години спрече крађе струје

%d bloggers like this: