Етар је “ништа“…!


Аутор: Небојша Стојковић

Из мог истраживања и сазнања о бесконачној енергији етра.

Захваљујући постојању електро-магнетне природе ЕТРА, постоји, исте природе сваки атом као и исте природ свако атомско поље сила. „Електро“- статичко поље линија силе није обична (геометријски нацртана крива) линија,она је интегративистички електрично-магнетни склоп супер струје ЕТРА који се испољава из „НАЕЛЕКТРИСАНОГ“ЕНЕРГЕТСКОГ СТАЊА АТОМА, његовог генератора и извора егзистенције. (електро „статичко“ ја видим као ФОРМУ СТОЈЕЋЕГ ТАЛАСА ЗАТВОРЕНО, СУПЕРСТРУЈНО-ДИНАМИЧКО, ЕЛЕКТРИЧНО-МАГНЕТНО у ЕТРУ).

(ОВО ЈЕ ПОТПУНО НОВ ДОМЕТ, нов квалитативни рекорд СЛИКОВИТОГ РАЗУМЕВАЊА у атомској физици КОЈИ МОЖЕМО СЛИКОВИТО ПОСМАТРАТИ У ФОРМИ И ФУНКЦИЈИ ЕНЕРГИЈЕ ЕТРА!).

Ли Де Форест, први научник који је правио електронску ДИОДНУ И ТРИОДНУ цев (од које је настао по истом функционалном принципу ТРАНЗИСТОР) је по Теслиним нацртима (за прављење „електронског“ осцилатора непрекидних немодулираних носећих „електро“-магнетних осцилација Теслиног радио предајника и пријемника)направио и тих 12 цеви. Тесла је тим осцилатором кроз електрично коло цеви и ел.мотора и успео да каналише проток електричне струје ГЕО-ЕЛЕКТРИЧНОГ-ЕЛЕКТРИЧНО-МГАГНЕТНОГ, ЕЛЕКТРО-СТАТИЧКОГ ПОЉА, БЕСКОНАЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЕТРА.

Закључак је, ако се према званичној науци „Ни из чега неможе добити енергија, онда се нарочито код мене у Лесковцу (безобзирно према правопису) из „НИЧЕГА“ мoже добити чиста бесконачна струјна енергија!

Даклем „НИШТА“је ЕТАР.

Овај начин Теслиног коришћења космичке енергије, идеалан за земаљску употребу,није употребљив као генератор у НЛО-има за транслаторно и трансрелационо(кроз) кретање у космосу,али је могуће и из ЕЛ.-СТАТ. поља, директно добити струју независно од јоносфере!
Један од задатака „Теслине интернет радионице“ би ће истраживање мноштва концепција различитих могућности генерације енергетске трансформације.

4 реаговања to “Етар је “ништа“…!”

 1. GordonFlashSTAR Says:

  II „STRUJA“
  * INTEGRITET FORME I FUNKCIJE SILA ETRA *ELEKTRIČNOG POLJA*(subatomske forme etra) i njime indukovanog*STRUJNOG POLJA*(provodne forme poredka atoma u materijalu provodnika)
  Ako posmatramo otvorenu štap antenu radiotalasnog predajnika „vidimo“u jednom vremenskom intervalu nastanak električne(-) i (+) polarizacije na njenim krajevima.U formi jabuke(nimalo slučajno istoj),električno polje se (kao talasni impuls)širi konstantnom (svetlosnom)brzinom) u okolni prostor etra.Ustvari električno polje dipola antene modifikuje subatomsku formu okolnog etra.Ta modifikacija po intezitetu(zavisnog od kvadrata rastojanja) i kao deo elektro-magnetnog talasa(skrola forme u etru) u radijalnoj(od predajnika difuznoj) translaciji jeste POLJE TALASNE STRUJE („kroz“ etar).
  Kada talas koji je formiran ovim POLJEM TALASNE STRUJE naiđe na materiju provodnika(prijemne antene),direktivno vektorski orjentiše električna polja pojedinih provodnih atoma i integriše ih(prestrojava) njihove električne vektore u MAKRO ELEKTRIČNU(integraciju)=(indukciju kako u anteni kao materijalnom provodnom delu tako i u prstenasto zatvorenom strujnom kolu provodnika) STRUJNOG POLJA.
  To znači da NEMA NI ELEKTRONA NI ELEKTRONSKOG TOKA KOJI „TEČE“ KROZ 1.ETAR I 2.MATERIJU PROVODNIKA !
  SAMO POSTOJE:
  1.*ELEKTRIČNO POLJE(SUBATOMSKE FORME struktureETRA) i njime indukovano
  2.*STRUJNO POLJE(PROVODNE FORME POREDKA ATOMA U MATERIJALU strukturePROVODNIKA)
  —————————————————————————-
  III *ELEKTROSTATIČKO POLJE*
  ..ako nepostoje elektroni,kako je moguće objasniti proces pražnjenja,razelektrisavanja provodničkih tela ili kondezatora a da to nije prelazak (tok) nepostojećih elektrona sa tela(višeg (-)potencijala) na telo nižeg (-)potencijala sa manjkom elektrona i šta je onda elektrostatičko naelektrisanje?..šta je onda to „ELEKTROSTATIČKO POLJE“ ili ono što (mi školovani fizičari) crtamo kao *ELEKTROSTATIČKE LINIJE SILE* ?
  ..ako nema elektrona dali to znači da nema i protona,da Borov model atoma kao takav u odnosu na pravu suštinu forme nije tačna slika materije?
  ..kako objasniti bez postojanja struje elektrona postojanje magnetnog polja,koja je razlika „magnetnog“ od „elektromagnetnog“ nepostojećeg polja?..

 2. Gordon Flash STAR Says:

  ..Ako provodničku kuglu na vrhu Tesline antene predajnika,u momentu stanja električne polarizovanosti, kada dejstvuje modifikujući formu ELEKTRIČNOG POLJA ili subatomsko stanje okolnog prostora ETRA,otkačimo od ostatka provodnika predajnika,ona će(preciznije njenim provodničkim presvega površinskim atomima) ostati „naelektrisana“.Pošto nepostoje elektroni,nazvaću to:(atomsko konfigurisanom) FORMOM *ELEKTRO STATIČKOG POLJA*.
  Karakteristika ovog polja je NEZAVISNI MONOPOL(u odnosu na ostatak dipala antene) iz koga se sada(takođe na subatomskom nivou etra) radijalno šire *ELEKTROSTATIČKE LINIJE SILE* ili sada opet imamo novu vrstu(ne jabučaste već opet ne slučajno radijalne kao maslačak)subatomske modifikacije forme stanja okolnog prostora etra.Po funkciji ovo polje destvuje na atome provodnika u njemu isto kao i ELEKTRIČNO POLJE,indukuje=direktivno vektorski orjentiše električna polja pojedinih provodnih atoma u FORMU *STRUJNOG POLJA* PROVODNIKA.Ova pojava nazvana INFLUENCA,po funkciji identične prirode a po formi različitog oblika od INDIKCIJE koje izaziva,jedno te isto je po po svojoj prirodi,direktivno subatomsko etarsko**ELEKTRIČNO POLJE**,(u jedom slučaju kao dinamičko talasno u drugom kao statičko stojeće talasno)..
  ..Na toj kugli n e p o s t o j i ni višak ni manjak (nepostojećih) elektrona!Postoje samo na etarskoj platformi subatomskog nivoa(INDUKTIVNOG ili INFLUENTNOG)POLJA,određene i (STRUJNE ili ELEKTROSTATIČKE FORME) ELEKTRIČNOG STANJA atomske konfiguracije(njenog)materijala!
  ..ATOMI(vodoonični,pa od njih i svi teži nastali) takođe jesu etarska subatomska superstrujna forma i funkcija **ELEKTRIČNOG POLJA**
  ..Magnetno polje atoma po svojoj prirodi je takođe samo preoblikovana(nadgrađena)osnovna forma sile po prirodi jedne te iste osnovne funkcije etra na subatomskom nivou dejstva ELEKTRIČNOG POLJA KONFIGURACIJE atoma.
  ..Takođe i GRAVITACIONA SILA..
  ..Sve u svemu,iz iste osnovne prirodne sile nastaju sve forme i funkcije materije i njenih polja različitih sila.
  Dakle, ovo otkriće je vrednije od nekoliko nagrađenih Nobelovom nagradom.

 3. Gordon Flash STAR Says:

  IV *ELEKTRIČNO KOLO*
  ..ELEKTRIČNO KOLO ili KRUG ili PRSTEN,većina od nas prepoznaje kao STRUJNI KRUG ELEKTRIČNE(elektronske) STRUJE(toka) ELEKTRONA KROZ PRSTENASTO ZATVORENI PROVODNIK(cev) ali pošto nepostoje elektroni nepostoji ni njihovo strujanje (u smislu kao čestični tok molekula vode kroz vodovodnu cev).
  ..iako je POTREBNO imati neku teoretsku vidljivu komparativnu predstavu(sliku) iz materijalnog vidljivog sveta kao primer,nemojte je uzimati zrdravo za gotovo nekritički,jer na taj način fizičari u prošlom milenijumu su već došli do potpuno pogrešnih shvatanja,na primer da:
  – ETAR ne postoji(!?),a prazan prostor Kosmosa(vakuum) je ništa,samo zato što,preko polja sila,u na taj način interaktivnom materijalnom svetu atoma, atomi „vide“(percipiraju) atome njihovim dejstvom njihovih sila.
  – samo subatomskim ČESTICAMA je jedino moguće objasniti svet(!?)
  – tek sa otkrićem Higsovog BOZONA (u CERN-u),mogu objasniti dokaz nepostojećeg BIG BENGA(!?)
  ..zbog svega ovoga(umesto da razvijaju saznanje fizike u KVALITETU,KVANTITATIVNI FIZIČARI „razvijaju“ je u KVANTITETU(!!),za šta dobijaju Nobelove nagrade(!?)
  ..to što je moguće u kolajderima napraviti čestice manje od atoma vodoonika nikako ne dokazuje da je to subatomska materija od koje su sačinjeni atomi..polja..sile..
  Fizičari III milenijuma moraju razvijati i razviti KVALITET LOGIČKE PERCEPCIJE ČULA UMA=LOGICITET(kvalitet logike) da bi KVALITETNO(a ne somo kvantitetno) shvatili suštinsku osnovnu subatomsku strukturu ETRA,(ispod kojeg nivoa se nema više šta tražiti)koja je osnova i pretpostavka postojanja svih KVALITETA pojava materijalnog(atomskog)sveta i polja sila kao njegovog proizvoda(uključujući i te sudarima proizvedene nestandardizovane unifomno prirodno kao atomi,kvantitativno subatomske čestice u smislu manje dimenzije i ništa nešto naročito više)
  Dakle da se vratimo na temu sa naslova,uključiti strujno kolo znači integrisati vektore pojedinih atomskih elementarnih električnih polja u makro konfiguraciju ELEKTRIČNOG POLJA prstenasto zatvorenog provodnika.Tako zvani GENERATOR STRUJE u tom kolu(krugu)je u stvari STABILNO USMEREN DIREKTIVNI ORJENTATOR i svih elemenata podešljivih(provodničkih)atomskih vektora u (provodničkom)materijalu kola.Suprotno makro integraciji (provodničkih)integratibinih elemenata,isključenje je DEZINTEGRACIJA(rasrad makro integriteta“strujnog“kola) usled prestanka dejstva(isključenja) GENERATORA direktivnog stabilnog integratora makro“STRUJNOG“ POLJA.
  ..u suštini dešava se PREKONFIGURACIJA IZ DEZINTEGRITETA U INTEGRITET I OBRNUTO,ono što mi smatramo gibitkom energije n e p o s t o j i !
  ..U super(ili supra)provognicima nepostoji FONIRANJE(labilnost usmerenja=otpornost) elementarnih atomskih vektora pa oni ostaju čvsto orjentisani u makro integrisanoj formi SUPERSTRUJNOG ELEKTRIČNOG KOLA.
  I sami ATOMI JESU na subatomskom etarskom nivou FORME **SUPERSTRUJNIH ELEKTRIČNA KOLA**
  ..podsetimo se da:
  *subatomsko etarsko ELEKTRIČNO POLJE radio talasa kao i elektrostatičko polje,nemogu biti sačinjena na subatomskom nivou od pretpostavljenih struja čestica elektrona na mnogo većem atomskom nivou.
  *POLJA SILA I MATERIJA(STANDARDNIH I NESTANDARNIH proizvedenih ČESTICA MATERIJALA) SU FORME TVOREVINE ETRA !

 4. Gordon Flash* Says:

  O *BOGu,
  *Istina je samo jedna*
  ***************************
  *E_TAR je jedini BOG svemu u sebi*
  ***************************
  ..zato što je APSOLUTAN=savršeno Lo_gičan u svojoj harmoniji,beskonačno funkcionalan u svojoj konačnosti forme,oduvek i zauvek postojan,totalno logički kauzalan u nepromenljivosti promana sudbine svih vidljivih dešavanja,NJegovog stvaranja
  ..kada bi ON govorio rekao bi:
  *Sve nesavršeno,nestaće*
  ..nestaće u smislu,neće stati i u smislu prestaće da postoji transformacijom..
  ..mi smo samo Njegova kreacija u NJgovoj totalnoj sudbini evolucije obdareni čulom logoke uma da sebe u Njemu kao deo Njega shvatimo.*
  ..On je kolosalna SUPER MAŠINA KAO HARDVER U KOJOJ SE ODVIJA PO NJEGOVOM LOGOSU KAO SOFTVERU PROGRAM TOTALNO USLOVLJENE SUDBINE.

  ..iz Teorije *E_TARa*posvećeno Dell Arden..


Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: