Тајна Новца

Уз дозволу аутора објављујем овај текст (4). …….. У стагнантном друштву, без промена у економској рационалности, вредност друштвеног производа (PQ), која представља понуду, једнака је тражњи, која представља производ количине новца у оптицају (M) и брзине оптицаја новца (V): PQ = MV ; P = ниво цена = const. ; Q = количина производа ; … Наставите читати Тајна Новца