Покрет за некрeдитни новац

Уз дозволу аутора објављујем овај текст (2). …….. Данас се новац пушта у оптицај у облику крeдита. Таквог, крeдитног новца, никад нема довољно. Повећање новца у оптицају потребно је како због повећања производње, тако и због надокнаде новца који се изгубио услед успорења брзине оптицаја новца. Потребна додатна количина новца у оптицају је дефинитивна (коначна), … Наставите читати Покрет за некрeдитни новац